Rechter niet altijd akkoord met algemene voorwaarden

29 maart 2022 | Door redactie

In de algemene voorwaarden staan de regels die van toepassing zijn op de (ver)koop van goederen en diensten. Soms worden deze voorwaarden ongeldig verklaard. Er kunnen zich situaties voordoen die een rechter niet zal accepteren als problemen over algemene voorwaarden tot een rechtszaak leiden. Welke ongeldige voorwaarden zijn er allemaal?

Een voorbeeld van ongeldige voorwaarden zijn verstopte voorwaarden. Een voorbeeld: als in een offerte niet duidelijk naar de voorwaarden op de achterzijde wordt verwezen en de offerte wordt toch door de wederpartij getekend, dan betekent dat niet zonder meer dat de algemene voorwaarden zijn aanvaard. Een ander voorbeeld van ongeldige voorwaarden zijn eenzijdige voorwaarden. Algemene voorwaarden kunnen niet eenzijdig worden opgelegd, maar moeten door de wederpartij worden aanvaard. Voorwaarden mogen niet pas worden opgestuurd na het sluiten van de overeenkomst. Worden de algemene voorwaarden toegevoegd bij de factuur, dan zijn deze niet van toepassing op de transactie van de factuur.

Garantie en opvolgende transacties

Het komt vaak voor dat een fabrikant algemene voorwaarden in de verpakking van een product stopt. Op deze manier wordt vermeld dat er garantie op het product zit en dat de consument het binnen de garantieperiode ter reparatie kan aanbieden. Er is echter pas sprake van aanvaarding van de algemene voorwaarden zodra de klant aangeeft daarmee akkoord te zijn.
Bij opvolgende transacties kan soms worden teruggegrepen op de algemene voorwaarden bij een eerdere transactie. Het is echter niet zo dat in een lopende handelsrelatie een verwijzing naar algemene voorwaarden (infographic) op offertes of zelfs pas achteraf op de factuur altijd tot toepasselijkheid leidt voor een volgende transactie. Dit hangt af van de omstandigheden. De rechter zal in een zaak onder meer kijken naar:

  • de gewoonten in een branche;
  • de tijdsduur tussen de transacties;
  • de personen die betrokken waren bij de transacties.

Bijlagen bij dit bericht