Reminder 1 juli: nieuwe betalingstermijn factuur

5 juli 2017 | Door redactie

Per 1 juli is de nieuwe regelgeving voor de betaaltermijnen van facturen in werking getreden. Als er niet binnen de afgesproken termijn is betaald, mogen organisaties wettelijke rente in rekening brengen. Sinds 1 juli start de berekening van deze rente altijd 60 dagen nadat de factuur is ontvangen.

De nieuwe regels voor de betaaltermijn (tool) in facturen zorgen ervoor dat de facturen (tool) van organisaties uiterlijk binnen 30 dagen worden voldaan, tenzij is aangegeven/afgesproken dat deze periode is verlengd tot 60 dagen of langer. Het gaat hierbij om de facturen voor contracten die één jaar na 1 juli 2017 bestaan of worden afgesloten. Download de infographic Betalingstermijn mkb-facturen (tool) voor de meest recente informatie. 

Betaaltermijn geldt niet altijd

Een natuurlijk persoon, die als zelfstandige gedurende twee of meer opvolgende balansdata aan deze vereisten voldoet, valt ook onder de nieuwe wet. Administrateurs kunnen zich alleen op de nieuwe betaaltermijn beroepen als de organisatie rechtspersoonlijkheid bezit en valt onder het jaarrekeningregime (tool) van een middelgrote onderneming.

Bijlagen bij dit bericht

Factureren met BTW-berekening
E-learning | VideoCollege 24 minuten