Roep om meer lokale aandacht voor mkb

20 maart 2018 | Door redactie

De gemeenteraadsverkiezingen gaan over een heleboel zaken, maar niet over het vooruit helpen van mkb’ers. Dat concludeert MKB-Nederland na een duik in verkiezingsprogramma’s. De ondernemersvereniging ziet haar kans schoon om de stemmenwervende politici even onder de neus te wrijven wat er dan wél moet gebeuren.

MKB-Nederland heeft een steekproef gehouden waarbij de programma’s van de vijf grootste partijen in dertig gemeenten zijn doorgevlooid. De vereniging heeft de programma’s met name onderzocht op zijn stokpaardjes: aanbestedingen in de regio beter laten verlopen, overheden die rekeningen van mkb’ers te lang laten liggen en minder gemeentelijke lasten.

VVD en SP komen het best uit het onderzoek

Volgens MKB-Nederland zijn dat de grootste knelpunten voor ondernemers, die gemeenten als eerste zouden moeten aanpakken. Maar die drie zaken staan niet bepaald bovenaan het prioriteitenlijstje in de onderzochte partijprogramma’s, aldus de vereniging. Terwijl in het algemeen geldt dat als de lokale ondernemingen goed draaien, het voor gemeenten ook makkelijker wordt om aan hun taken te voldoen, benadrukt MKB-Nederland. Zoals het aan de slag helpen van langdurig werklozen.
Uit de steekproef blijkt dat de lokale partijen wel meer oog hebben voor lokale mkb’ers dan de landelijke partijen. De Lokale Partij Middelburg krijgt een eervolle vermelding, omdat die concrete ideeën heeft over alle drie de onderzochte onderwerpen. Van de landelijke partijen komen VVD en SP het best uit het onderzoek, aldus MKB-Nederland.

Inzetten op ‘mkb-toets’ in lokale regelgeving

Naar aanleiding van de steekproef roept MKB-Nederland ondernemers op om nog eens goed na te gaan wat de partij van hun keuze nu eigenlijk gaat doen om de lokale economie een zwengel te geven. De boodschap voor de kersverse gemeentebesturen heeft de vereniging vervat in een pamflet (pdf). Ook daarin klinkt de oproep om aanbestedingen beter te laten verlopen en mkb’ers tijdig te betalen, maar ook bijvoorbeeld om een ‘mkb-toets’ voor regelgeving in te zetten. Ook is er aandacht nodig voor de binnensteden en bedrijventerreinen, vindt MKB-Nederland.