Tweede Kamer akkoord met betalingstermijn van 30 dagen

21 maart 2022 | Door redactie

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel voor het verkorten van de wettelijke betaaltermijn van grote ondernemingen aan het mkb. De betaaltermijn was 60 dagen en wordt nu 30 dagen. Het wetsvoorstel was al op 16 maart 2021 ingediend bij de Tweede Kamer.

Tijdens de coronapandemie verlengde menig grote onderneming eenzijdig de betaaltermijn naar 90 dagen of meer. Bij mkb-ondernemingen leidde dit tot liquiditeitsproblemen. Om te kunnen voortbestaan en te kunnen blijven investeren, hebben ondernemingen liquiditeit hard nodig. De meeste mkb-ondernemingen hebben kleinere reserves en zijn daardoor meer afhankelijk van een continue cashflow.

Aandacht voor voortraject

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland heeft aangegeven blij te zijn dat grote ondernemingen straks mkb-leveranciers binnen 30 dagen moeten betalen. ‘De wetswijziging komt tegemoet aan de doorgaans zwakkere onderhandelingspositie van mkb’ers’, aldus MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie wil nog wel dat de rijksoverheid onderzoek doet naar het voortraject. Dat betreft vooral de termijn tussen het leveren van de prestatie, het indienen van de factuur en het goedkeuren daarvan, waarna de betaaltermijn van 30 dagen gaat lopen. Door dit voortraject is de betaaltermijn in de bouw, waar de publieke sector de grootste opdrachtgever is, gemiddeld 75 dagen.

Meldpunt achterstallige betalingen

Begin 2021 opende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een tijdelijk meldpunt om inzicht te krijgen in het betaalgedrag van grootbedrijven aan mkb-ondernemingen. Houden grote ondernemingen zich niet aan de afgesproken betaaltermijnen, dan kan een mkb-onderneming tot 25 januari 2023 daarvan anoniem een melding doen. De ACM verzamelt en registreert alle meldingen en rapporteert hierover aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de initiatiefnemer van het ‘Meldpunt achterstallige betalingen’.