Veel facturen nog steeds niet binnen 30 dagen betaald

4 juni 2024 | Door redactie

Bij bijna de helft van de organisaties duurt het gemiddeld nog steeds langer dan 30 dagen voordat facturen worden betaald. Maar liefst 12% van de ondernemingen moet gemiddeld zelfs meer dan 40 dagen wachten op hun geld. Dit is te lezen in de nieuwste FinTech Barometer, het jaarlijkse onderzoek van Creditmanagement Software Specialist Onguard, waar 304 financials aan hebben deelgenomen.

Bij maar liefst de helft van de organisaties (47%) is de gemiddelde Days Sales Outstanding (DSO) op dit moment meer dan 30 dagen. Gelukkig worden bij 41% van de ondernemingen facturen wel binnen 30 dagen betaald. Financials zijn echter niet positief over dit jaar. Slechts 7% verwacht dat zij in 2024 hun facturen sneller betaald krijgen en 19% denkt dat ondernemingen zelfs langer zullen moeten wachten op hun geld. Het merendeel verwacht voor dit jaar geen wijzigingen ten opzichte van vorig jaar voor wat betreft de DSO.

Problemen met cashflow

Volgens een kwart (24%) van financials worden facturen niet op tijd doordat veel afnemers te maken hebben met problemen met hun cashflow (tool). Daarnaast noemt 13% van financials als reden het moeten terugbetalen van de NOW-steun en de gevolgen daarvan voor de liquiditeit (artikel). De dreigende recessie wordt door 20% van de ondervraagden genoemd als reden dat facturen niet op tijd worden betaald.

Meer aandacht voor debiteurenbeheer

Een derde van de financials geeft aan dat veel aandacht wordt besteed aan de DSO en 16% zegt dit nu nog niet te doen maar dit wel als doelstelling te hebben. Ondernemingen zullen dus meer aandacht besteden aan debiteurenbeheer om zo te voorkomen dat zij zelf liquiditeitsproblemen krijgen als gevolg van wanbetaling door afnemers.   
Aan de FinTech Barometer, die dit jaar voor de 17e keer is uitgevoerd, hebben 304 chief financial officers (cfo’s), financieel managers en financieel medewerkers meegewerkt. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat veel financials wensen hebben voor verdere digitalisering, maar dat de IT-afdeling roet in het eten gooit.