Vragen over: verjaringstermijn facturen

6 januari 2023 | Door redactie

Het komt wel een voor dat organisaties pas later erachter komen dat ze vergeten zijn een factuur te sturen voor een geleverd product of een al geleverde dienst óf dat de leverancier vergeten is een aanmaning te verzenden. Het kan zijn dat er dan sprake is van verjaring van de factuur. Hoe zit dat?

De hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek is dat op iedere overeenkomst een verjaringstermijn van twintig jaar van toepassing is. Er zijn echter ook een aantal regels opgesteld waarin een debiteur (tools) beschermd wordt tegen leveranciers die pas na een aantal jaren facturen versturen. In aanvulling daarop zijn er in de wet ook een aantal uitzonderingen op de verjaringstermijn van twintig jaar aangebracht. Voor het handelsverkeer is er een belangrijke uitzondering gemaakt voor facturen die zijn opgesteld naar aanleiding van een zakelijke overeenkomst: een transactie die niet is gesloten met particulieren. Deze rechtsvordering verjaart vijf jaar nadat de vordering opeisbaar is geworden. 

Verjaring voorkomen door te stuiten

Een leverancier kan voorkomen dat zijn vordering verjaart door de verjaringstermijn te stuiten. Dit betekent dat hij in een schriftelijke aanmaning of in een mededeling laat weten dat hij zijn recht op nakoming wil houden. Zo’n zogenoemde stuiting is alleen geldig als de debiteur deze voor het einde van de verjaringstermijn heeft ontvangen. Om zeker te zijn van tijdige en juiste bezorging van het schriftelijke document, zal de leverancier zijn kennisgeving per aangetekende post naar de debiteur sturen. Die  moet dus zeker weten dat een dergelijke kennisgeving niet is ontvangen of dat iemand anders op de financiële administratie of op kantoor deze in ontvangst heeft genomen. Meer informatie over verjaringstermijnen en het inkorten van klachttermijnen voor zakelijke klanten vindt u in dit verdiepingsartikel.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de Adviesdesk!