Wetsvoorstel kortere betaaltermijnen ter consultatie

Grote ondernemingen kunnen binnenkort worden verplicht om binnen 30 dagen de facturen van mkb-ondernemingen te betalen. De uiterste betaaltermijn is nu 60 dagen. Het concept-wetsvoorstel dat hiervoor moet gaan zorgen, is ter consultatie aangeboden. Belangstellenden kunnen hier tot 12 november 2020 op reageren.

12 oktober 2020 | Door redactie

Het wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6:119a lid 6 BW zorgt ervoor dat voor grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van maximaal 30 dagen gaat gelden. Het beoogde effect is dat grote ondernemingen eerder de facturen van mkb-ondernemingen zullen betalen. Daardoor kunnen mkb-ondernemingen over meer cashflow en werkkapitaal beschikken en worden ze in staat gesteld om investeringen te kunnen doen. Grote ondernemingen zullen daarentegen minder cashflow hebben. Zij zullen daarvoor via andere kanalen hun kapitaal moeten aantrekken.

Van 60 naar 30 dagen

De Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen geldt sinds juli 2017. Deze wet heeft als doel ervoor zorgen dat de facturen van mkb-ondernemingen eerder worden betaald. Staatssecretaris Keijzer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gaf vorig jaar aan dat zij de wettelijke termijn (tool) waarbinnen grote ondernemingen de facturen van mkb-ondernemers moeten betalen te willen verlagen van 60 naar 30 dagen. MKB-Nederland had al eerder bij de staatssecretaris op een kortere betaaltermijn aangedrongen.

Facturen gemiddeld na 31 dagen betaald

Uit onderzoek van Exact eerder dit jaar bleek dat vergeleken met drie jaar geleden facturen steeds sneller worden betaald, maar dat de betaaltermijn nog steeds regelmatig wordt overschreden. Het onderzoek van de softwareleverancier was gebaseerd op de administratie van 350.000 Nederlandse ondernemingen. Eind 2016 duurde het gemiddeld ruim 33 dagen voordat facturen werden betaald. Deze termijn is de laatste jaren gelukkig enorm gedaald. Het gemiddelde ligt in 2020 op 31 dagen.