Zware straf op het versturen van spooknota

17 december 2014 | Door redactie

Acquisitiefraude vormt een grote kostenpost voor mkb-ondernemingen. Onlangs dienden de Tweede Kamerleden Gesthuizen en Van Oosten een initiatiefwetsvoorstel in dat acquisitiefraude tegen ondernemers strafbaar stelt. Het wetsvoorstel is vorige week goedgekeurd door de Tweede Kamer. Wat betekent dit voor uw financiële administratie?

Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat u een betere bescherming nodig heeft tegen malafide personen en ondernemingen die zich schuldig maken aan acquisitie- of advertentiefraude. Vaak vindt deze fraude plaats in de vorm van het sturen van facturen voor advertentieruimte in nauwelijks gelezen ondernemersgidsen en aanmaningen die zogenaamd door bekende instanties zijn verstuurd, bijvoorbeeld door de Kamer van Koophandel (KvK). De schade die ondernemers in Nederland jaarlijks ondervinden van fraude wordt geschat op € 400 miljoen.

Hoe herkent u een spooknota?

Acquisitiefraude gaat niet alleen over fraude bij het binnenhalen van opdrachten. Ook het bevorderen van onverschuldigde betalingen valt onder deze vorm van fraude. Hierbij moet u denken aan de zogenoemde spooknota. Als u ongevraagd of zonder reden een factuur ontvangt, kan er sprake zijn van een spooknota. Let dus altijd goed op als u een factuur inboekt. U kunt de spooknota vaak herkennen doordat er bijvoorbeeld in kleine letters op de factuur staat ‘Dit is een aanbieding, geen factuur’. Ook is er wel eens een acceptgiro toegevoegd. Als u wilt weten of er sprake is van een spooknota kunt u bij de KvK informeren of de facturerende onderneming is ingeschreven in het Handelsregister.

U komt straks eenvoudig van een misleidende overeenkomst af

Het wetsvoorstel moet onder meer bewerkstelligen dat u straks eenvoudig onder een overeenkomst af kunt komen als deze op misleidende wijze tot stand is gekomen. Dit is het geval als er in het voorstel belangrijke informatie is weggelaten of voor u verborgen is gehouden. Daarnaast moet acquisitiefraude een gevangenisstraf van maximaal twee jaar kunnen gaan opleveren. De Eerste Kamer moet zich nog wel over het wetsvoorstel uitspreken. De beoogde ingangsdatum van het wetsvoorstel is 1 januari 2016.