Hoe zit het met de verplichting rond e-facturatie?

15 juli 2019

Zijn wij verplicht e-facturen te sturen naar onze gemeente?

Sinds 1 januari 2017 zijn alle leveranciers van de Rijksoverheid verplicht bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun factuur elektronisch in te dienen. De betrokken partijen – VNO-NCW/MKB NL, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland, SRA, ABU/SETU – wilden dat de Rijksoverheid deze voortrekkersrol vervult om zo e-factureren in Nederland definitief op de kaart te zetten en te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. Ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen volgen met het implementeren van de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen. Inmiddels hebben de Tweede en Eerste Kamer ook ingestemd met een richtlijn die de Europese Commissie heeft ingesteld. Deze standaard voor e-facturen moet ervoor zorgen dat de onderlinge uitwisseling en communicatie tussen de huidige verschillende nationale aanbestedingssystemen in lidstaten worden bevorderd.

Decentrale overheden verplicht e-facturen te accepteren

In de richtlijn is ook afgesproken dat decentrale overheden nu verplicht zijn digitale facturen van ondernemers te accepteren. Tot die tijd bent u dus niet verplicht om e-facturen te versturen, maar doet u er wel goed aan om zich hierop voor te bereiden. Sommige gemeenten zijn al verder. U kunt contact opnemen met uw contractpartners bij uw gemeente om te informeren hoe ver zij zijn met het implementeren van e-factureren.