Is een factuur in UBL-formaat een elektronische factuur?

24 juli 2019

Als wij een factuur in UBL-formaat per e-mail versturen naar de klant is er dan sprake van een elektronische factuur?

Bij elektronisch factureren is er sprake van uitwisseling van gegevens tussen uw boekhoudpakket en het boekhoudpakket van een klant.

Universal Business Language

Op het gebied van ‘e-facturen’ zijn er twee mogelijkheden. Ze kunnen per e-mail worden verzonden en dan worden geüpload in het pakket of ze kunnen direct worden uitgewisseld tussen computers. UBL (Universal Business Language) is de internationale standaard voor het elektronisch uitwisselen van bedrijfsdocumenten. Wordt een factuur in UBL-formaat per e-mail verstuurd, dan is er sprake van elektronisch factureren. De meeste leveranciers van boekhoudsoftware hebben elektronisch factureren per e-mail mogelijk gemaakt, zowel uitgaand als inkomend, met voor dit laatste zelfs een apart e-mailadres per administratie, zodat elektronisch ontvangen facturen direct in de boekhouding opgenomen worden en, omgeven door de nodige controles, zoveel mogelijk automatisch geboekt worden.
Per 18 april 2019 moeten de Rijksoverheid, de decentrale overheden en alle andere aanbestedingsplichtige organisaties elektronische facturen kunnen ontvangen en verwerken, conform de Europese richtlijn (2014/55/EU).