1 op de 5 ondernemingen lijdt zwaar onder coronacrisis

Momenteel bevinden 622.780 Nederlandse ondernemingen zich in de gevarenzone als gevolg van de maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van het coronavirus. Dat is 1 op de 5 ondernemingen. Dit blijkt uit een berekening van bedrijfsinformatiespecialist Graydon.

20 april 2020 | Door redactie

Data-analisten van Graydon maakten inzichtelijk wat de financiële gezondheid van ondernemingen was voor aanvang van de eerste kabinetsmaatregelen en daarna. Uit de doorrekening blijkt ook dat van alle ondernemingen die in februari 2020 nog als financieel gezond werden gezien op dit moment 16,5% in zwaar weer zit.

Horeca en transport hardst getroffen

Niet verrassend is dat van alle sectoren de horeca het hardst wordt getroffen. 73% van alle horecaondernemingen wordt bovengemiddeld geraakt. Een gevolg van de sluiting van alle eet- en drinkgelegenheden tot in ieder geval 28 april. Ook de transport & logistieksector heeft zwaar te lijden onder de coronacrisis. Daar wordt 39% van alle ondernemingen flink getroffen.

Minder grote impact

De maatregelen hebben ook veel impact op de cultuur, sport en recreatiesector (38%) en de overige dienstverlening (37%), waaronder bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons. Er zijn echter ook sectoren waar de maatregelen vooralsnog een minder grote impact lijken te hebben, zoals de winning van delfstoffen, de landbouw en visserij en de (semi-)overheid.

Winst en solvabiliteit niet gebruikt voor berekening

Graydon maakte voor de berekening gebruik van een nieuw model. Traditionele parameters zoals winst en solvabiliteit kunnen nu niet worden gebruikt voor berekening van de financiële gezondheid. Zij zijn gebaseerd op een draaiende economie. Nu sommige sectoren zijn stilgezet en veel ondernemingen door het thuiswerken vaak niet optimaal kunnen presteren, is gekeken naar de impact die het virus heeft op de onderneming. Daarvoor is gebruik gemaakt van sectorkenmerken, het betaalgedrag, het (internationale) relatienetwerk, de omvang van ondernemingen en actuele data van het RIVM.