Aansprakelijk vanwege mislukte doorstart

26 november 2012 | Door redactie

Besluit u vanwege tegenvallende resultaten een doorstart te maken, dan moet u ervoor zorgen dat uw nieuwe bv een totaal andere richting inslaat. U kunt namelijk aansprakelijk worden gesteld als deze nieuwe bv niet succesvol blijkt, omdat u in feite een oud bedrijfsconcept heeft voortgezet en er daarom sprake is van onbehoorlijk bestuur.

Binnen de oprichting van een bv bent u als dga en als bestuurder niet direct aansprakelijk voor de schulden van uw bv. Dit wil niet zeggen dat u automatisch gevrijwaard bent van enige verantwoordelijkheid rondom de bedrijfsvoering als dit zou leiden tot een faillissement. U kunt namelijk persoonlijk aansprakelijk worden gesteld vanwege onbehoorlijk bestuur. Dit komt vaak voor als een bv betalingsachterstanden heeft en dit een gevolg is van onbehoorlijk handelen van een bestuurder. Als er een relatie bestaat tussen het faillissement van een bv en de nalatigheid van een bestuurder, kan een curator hem persoonlijk aansprakelijk stellen voor de schulden van de bv. 

Bedrijfsconcept faalde al twee keer

In een rechtszaak voor het gerechtshof in Arnhem werd een bestuurder persoonlijk aansprakelijk gesteld voor het faillissement van zijn bv. Deze bv zou na een doorstart onvoldoende vernieuwend zijn geweest. De bestuurder had namelijk twee keer eerder een bv gehad, volgens een vrijwel gelijk bedrijfsconcept, en die waren allemaal failliet gegaan. Volgens het gerechtshof was de bestuurder daarom aansprakelijk voor het failliet gaan van deze nieuwe bv, die wederom opgezet was volgens een soortgelijk, maar dus gedoemd te mislukken, bedrijfsconcept. Het gerechtshof oordeelde daarom dat er sprake was van onbehoorlijk bestuur, omdat de bestuurder geen onderzoek had gedaan naar verbeteringen en valkuilen van het bestaande concept. Daardoor was de kans groot dat ook deze bv haar schulden niet kon nakomen. De ondernemer moest dus zelf de schulden aflossen.
Gerechtshof Arnhem, 28 augustus 2012, LJN: BX6040