Afdelingen Bijzonder Beheer krijgen het druk in 2021

Door de overheidsregelingen en steunmaatregelen van banken die zijn ingevoerd vanwege corona lag het aantal faillissementen in oktober op het laagste niveau in 21 jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daar komt komend jaar echter verandering in, blijkt uit de eerste Bijzonder Beheer Barometer van PwC en de Universiteit Leiden.

30 november 2020 | Door redactie

Van het expertpanel van de ‘BB-Barometer’ verwacht 96% het komende kwartaal al een toename van bijzonderbeheerdossiers. De piek van de instroom wordt in het tweede kwartaal van 2021 verwacht. Volgens het onderzoek is de kans op een vloedgolf aan faillissementen in de maanden april, mei en juni 2021 zeer groot. Dat komt vooral door toenemende liquiditeitstekorten en de afbouw van steunmaatregelen (tool). Niet verrassend worden de horeca en cultuursector genoemd als de sectoren waar de verwachte toestroom naar de afdelingen Bijzonder Beheer het komende kwartaal het hoogst zal zijn.

Oorzaken voor financiële problemen

Volgens de specialisten is twee derde van de ondernemingen die failliet dreigt te gaan slachtoffer van de maatregelen tegen het coronavirus. Toch worden ook andere oorzaken genoemd waardoor ondernemingen in de problemen raken en bij de afdeling Bijzonder Beheer van hun bank terechtkomen. Zo raakt 15% van ondernemers vooral in problemen door een gebrek aan financiering, 11% door matig management, 7% door een verouderd verdienmodel en 1% door een slechte boekhouding.

Panel van experts

De BB-barometer is gebaseerd op een enquête onder een panel van experts, dat onder andere bestaat uit bijzonderbeheerbankiers, insolventieadvocaten, herstructureringsadviseurs en investeerders. Het doel van de BB-barometer is om op een andere manier de staat van de Nederlandse economie in beeld te brengen. De BB-barometer is een initiatief van accountants- en advieskantoor PwC en de Universiteit Leiden.