AFM rapport bijzonder beheer slecht ontvangen

26 maart 2015 | Door redactie

Vandaag publiceerde Autoriteit Financiële Markten (AFM) een rapport over de afdelingen bijzonder beheer van banken. Uit het onderzoeksrapport komt naar voren dat de banken geen voor ondernemers onredelijke maatregelen nemen. Alleen de communicatie komt als verbeterpunt naar voren. Na bestudering van het rapport hebben verschillende betrokkenen zich kritisch uitgelaten over het onderzoek van AFM.

Terechtkomen bij bijzonder beheer is voor ondernemers geen zeldzaamheid. Uit het bericht ‘Steeds meer ondernemingen bij bijzonder beheer’ kwam al naar voren dat de situatie waarin de bank zich met uw bedrijfsvoering bemoeit regelmatig voordoet. De manier waarop banken mkb’ers die bij bijzonder beheer terechtkomen behandelen, kan al geruime tijd op veel kritiek rekenen. In sommige gevallen zou sprake zijn van misstanden. In het bericht ‘AFM opent meldpunt klachten bijzonder beheer’ kon u al lezen dat AFM dan ook belangstelling had in uw ervaringen met bijzonder beheer.

Informatievoorziening aan ondernemers niet op orde

In het nu verschenen rapport concludeert AFM dat de informatievoorziening van banken aan ondernemers vaak tekortschiet, waardoor ondernemers onder meer onjuiste verwachtingen hebben. Volgens de toezichthouder wijst echter niets op structurele misstanden en onredelijke maatregelen, zoals disproportionele risico-opslagen.

Betrokkenen zien bevindingen niet terug in AFM rapport

De eerste reacties van betrokkenen, waaronder advocaten en financieel adviseurs, liegen er echter niet om. Adviseurs die verschillende schrijnende praktijkvoorbeelden hadden aangeleverd en hierover met de onderzoekers van gedachten hadden gewisseld, geven aan hun bevindingen niet terug te zien in het rapport. Andere betrokkenen wijzen erop dat het onbegrijpelijk is dat de dossiers die de banken aan AFM beschikbaar hebben gesteld, onvolledig zijn. Dossieropbouw zou bij banken nu juist zeer zorgvuldig gebeuren. AFM geeft echter aan geen aanwijzingen te hebben dat de banken informatie bewust achter hebben gehouden.