Bijzonder laag aantal faillissementen in 2021

17 januari 2022 | Door redactie

Afgelopen jaar werden 1.536 ondernemingen en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard. Dat is 43% minder dan in 2020. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) recent bekend. Alleen in 1990 was het aantal faillissementen lager. Toen werden 1.527 faillissementen uitgesproken.

Het aantal faillissementen daalde afgelopen jaar in bijna alle bedrijfstakken. De daling was in de handel het sterkst. Daar nam het aantal af van 581 in 2020 naar 289 in 2021. In de detailhandel, groothandel en autohandel daalde het aantal faillissementen met respectievelijk 146, 132 en 14. Ook daalde het aantal faillissementen in de horeca van 235 in 2020 naar 97 in 2021. In de logiesverstrekking was een daling van 29 te zien en bij eet- en drinkgelegenheden was er een daling van 109. In 2020 had de horeca van alle bedrijfstakken te maken met de sterkste stijging van het aantal faillissementen. In totaal waren dat er 39. In dat jaar gingen vooral in het begin van de coronapandemie veel ondernemingen failliet.

Steun van de rijksoverheid

Het aantal faillissementen bereikte in 2013 een piek van 8.376. Daarna nam het aantal faillissementen vijf jaar achter elkaar af. In 2019 nam het aantal faillissementen weer licht toe en daarna weer af. Afgelopen jaar liet het laagst aantal faillissementen zien in 31 jaar en in augustus 2021 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 1990. Dat er tijdens de coronacrisis minder ondernemingen failliet waren, kan mede worden verklaard door de vele steunmaatregelen (tool) die de rijksoverheid in het leven heeft geroepen als gevolg van de coronapandemie.

Faillissementen in provincies

In alle provincies zijn in 2021 minder ondernemingen failliet verklaard dan in 2020. De grootste daling was in Noord-Holland met 254 ondernemingen. Relatief gezien vond de grootste daling plaats in Zeeland met 60%. De provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Noord-Brabant telden de meeste faillissementen, maar in deze provincies zitten ook de meeste ondernemingen.