Conjunctuurklok oktober rooskleuriger qua faillissementen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklok. Zoals een klok de actuele tijd laat zien, zo toont de Conjunctuurklok de actualiteit van de conjunctuur. Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is de economie in oktober iets minder somber dan eerder dit jaar. Zo lag juli 2020 dieper in laagconjunctuur. De indicator faillissementen gaat zelfs ‘op groen’.

13 november 2020 | Door redactie

Hoewel het beeld iets minder somber is, blijft de economie ook in oktober diep in laagconjunctuur, zo is af te lezen uit de Conjunctuurklok. In een periode van hoogconjunctuur zal de meerderheid van de indicatoren die de economische trend weergeven zich boven de trend bevinden, in een periode van laagconjunctuur juist onder de trend. Dat laatste is nu het geval: in oktober presteerden tien indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Daar is een duidelijke oorzaak aan te wijzen: de maatregelen die genomen zijn om corona (tool) in te perken hebben voor veel indicatoren in de Conjunctuurklok grote invloed.

Faillissementen gaan in oktober van oranje naar groen kwadrant

De Conjunctuurklok is een vierkant model dat bestaat uit vier onderdelen die overeenkomen met de conjunctuurcyclus: opleving, neergang, recessie en herstel. De vier kwadranten in hebben elk een kleur: groen, rood, oranje en geel. Met behulp van 15 factoren wordt beoordeeld hoe de economische situatie ervoor staat. Het gaat om: het aantal faillissementen (tool), de hoeveelheid vacatures, de werkgelegenheid (arbeidsvolume), de productie, de uitvoer, de rente, het vertrouwen van consumenten en producenten, het aantal (grote) orders, de consumptie, de investeringen, het bruto binnenlands product, de werkloosheid en de uitzenduren. Deze 15 factoren worden steeds in een vlak ondergebracht. Vier indicatoren wisselen in oktober van kwadrant. De investeringen gaan van het gele naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven zijn trend. De faillissementen schuiven van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven zijn trend. Het consumentenvertrouwen gaat van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicator verbetert, maar presteert onder zijn trend. De export van goederen gaat van het gele naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechtert en presteert onder zijn trend.

Sommige indicatoren vallen buiten de weergave van Conjunctuurklok

Van een groot aantal indicatoren is de verandering ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zo groot en de genormaliseerde cyclus (Y-waarde) zo laag dat ze niet meer binnen de coördinaten van de weergave van de kwadranten passen. De coördinaten van de indicatoren zijn daarom afgekapt om ze toch in de Conjunctuurklok te laten zien. Ze liggen links en rechts tegen de rand of tegen de onderkant. Bovendien is een aantal indicatoren niet zichtbaar doordat ze dezelfde coördinaten hebben en op elkaar liggen (bruto binnenlands product en uitzenduren).