Curator toewijzen vóór uitspraak faillissement

28 oktober 2013 | Door redactie

Minister Opstelten van Justitie wil het wettelijk mogelijk maken om, voordat er een faillissement wordt uitgesproken, al een curator aan te wijzen die onderzoekt of een doorstart mogelijk is. Ondernemers worden zo gestimuleerd om tijdig aan te bel te trekken als het mis dreigt te gaan. De afgelopen tijd is er al geëxperimenteerd met deze methode, waarbij er een zogeheten ‘stille bewindvoerder’ wordt aangesteld.

De stille bewindvoerder moet de onderneming doorlichten en de eventueel levensvatbare onderdelen voorbereiden voor een doorstart. De stille bewindvoerder stelt hiervoor een plan op. Als de rechter vervolgens het faillissement uitspreekt, kan de curator direct aan de gang met een doorstart zonder dat hij de onderneming nog helemaal door moet lichten. Op deze manier hebben de levensvatbare delen van de onderneming een grotere kans op een succesvolle doorstart. Stilstand is immers funest. Maar ook de schuldeisers zijn waarschijnlijk beter af. Dit omdat de continuïteit van de onderneming beter gewaarborgd is. Omdat de bewindvoerder ‘in stilte’ werkt voor het daadwerkelijke faillissement, wordt bovendien de reputatieschade beperkt en de kans op een succesvolle doorstart eveneens vergroot.

Pre-pack methode nu ook in Nederland

Deze methode van handelen, ook wel pre-pack genoemd, is de afgelopen tijd al toegepast, maar er ligt nog geen juridische basis voor het aanwijzen van een stille bewindvoerder. Met het wetsvoorstel wil minister Opstelten de positie van de stille bewindvoerder wettelijk verankeren. Het voorstel maakt deel uit van het wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht. De economische en sociale gevolgen voor alle betrokkenen van een faillissement zijn voor de minister aanleiding om het faillissementsrecht te moderniseren. 

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!