Dalende lijn in aantal faillissementen in oktober doorbroken

16 november 2018 | Door redactie

In 2017 zijn 3.290 ondernemingen en instellingen, exclusief eenmanszaken, failliet verklaard in Nederland. Dat was al een laag aantal, maar in september 2018 lag het aantal faillissementen nog lager. De tijd van daling lijkt nu voorbij. Het aantal failliet verklaarde ondernemingen is namelijk in oktober weer toegenomen volgens de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Het aantal faillissementen bereikte het hoogtepunt in 2013. Op die top werden er  8.376 faillissementen uitgesproken. Tot september 2018 was er een dalende trend te zien, met het minst aantal faillissementen in september 2018. Maar in oktober is er weer een toename: toen raakten 306 ondernemingen (exclusief eenmanszaken) failliet.

Veel faillissementen bij financiële instellingen

Van alle sectoren lag het grootste aantal faillissementen in de handel, namelijk 70. Dat is verklaarbaar doordat binnen de handelsbranche de meeste bedrijfstakken (groothandel, detailhandel en autohandel) zijn, en dus de meeste te failliet verklaren ondernemingen. Op de tweede plaats na de handelsbranche staan de financiële instellingen, overigens ook een sector met veel te failleren ondernemingen. In verhouding tot het aantal ondernemingen per branche zijn de meeste faillissementen uitgesproken binnen de horecasector.  

Behoed uw eigen organisatie voor faillissement

Nu de dalende trend doorbroken is, is het verstandig u (weer) te verdiepen in wat uw onderneming kan doen als bijvoorbeeld een klant of leverancier failliet gaat. Een faillissement van een ander kan namelijk ook voor uw onderneming schadelijk zijn. Het laatste wat u wilt, is dat u door een domino-effect ook zelf de pijp aan Maarten moet geven. Als het om kleine bedragen gaat, ligt dat gevaar niet direct op de loer. Gaat het om tonnen en miljoenen euro’s, dan wordt de toestand ook voor uw onderneming kritiek. Voor het zover komt, kunt u risico’s voorkomen door een kredietverzekering (tool) af te sluiten. De kredietverzekeraar vergoedt de schade van andermans faillissement geheel of gedeeltelijk, maar neemt ook het incassoproces (tools) over. Dat scheelt uw onderneming tijd en geld en verhoogt de kans op een succesvol incassotraject.