De conjunctuurklok luidt het jaar positief uit

De steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis hebben sinds verslagmaand 2020 grote invloed op de zogenoemde Conjunctuurklok. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert met onder andere de Conjunctuurklok cijfers over de stand van de economie. Zoals een klok de actuele tijd laat zien, zo toont de Conjunctuurklok de actualiteit van de conjunctuur. Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is de economie in november van dit jaar positie: 10 van de 13 indicatoren presteerden beter dan in oktober.

31 december 2021 | Door redactie

Het beeld geeft aan dat de Nederlandse economie zich in hoogconjunctuur bevond. In een periode van hoogconjunctuur zal de meerderheid van de indicatoren die de economische trend weergeven zich boven de trend bevinden, in een periode van laagconjunctuur juist onder de trend. Dat eerste is nu het geval: de veranderingen ten opzichte van de vorige maand (X-waarde) zijn zo groot dat ze niet meer binnen de coördinaten van het schematische plaatje passen. Daarom zijn ze tegen de randen ‘geplakt’.

Investeringen op rood, faillissementen terug op groen

De Conjunctuurklok is een vierkant model dat bestaat uit vier onderdelen die overeenkomen met de conjunctuurcyclus: opleving, neergang, recessie en herstel. De vier kwadranten in hebben elk een kleur: groen, rood, oranje en geel. Met behulp van 13 factoren wordt beoordeeld hoe de economische situatie ervoor staat. Het gaat om: het aantal faillissementen (tool), de hoeveelheid vacatures, de prijzen van koopwoningen, de productie, de uitvoer, het consumentenvertrouwen, het producentenvertrouwen, het aantal gewerkte uren, de consumptie, de investeringen, het bruto binnenlands product, de werkloosheid en de omzet uitzendbranche. Deze 13 factoren worden steeds in een vlak ondergebracht. Zeven indicatoren wisselden in november van kwadrant. De investeringen gingen van het groene naar het rode kwadrant. Deze indicator verslechterde en presteerde onder zijn trend. Dit gold ook voor het consumentenvertrouwen. De faillissementen schuiven van het oranje terug naar het groene kwadrant. Deze indicator verbetert en presteert boven zijn trend.