De Conjunctuurklok slaat ook alarm voor juli 2020

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert regelmatig cijfers over de stand van de economie, bijvoorbeeld met de Conjunctuurklok. Volgens de Conjunctuurklok van het CBS is de economie in juli 2020 diep in laagconjunctuur. In de Conjunctuurklok van juli presteren 11 van de 13 indicatoren slechter dan hun langjarige trend. Het zwaartepunt van de indicatoren in de Conjunctuurklok ligt diep in de fase van laagconjunctuur. Dat was vorig jaar wel anders: toen presteerden 11 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend.

14 augustus 2020 | Door redactie

De Conjunctuurklok is een vierkant model dat bestaat uit vier onderdelen die overeenkomen met de conjunctuurcyclus: opleving, neergang, recessie en herstel. De actuele economische situatie wordt inzichtelijk doordat er maandelijks 15 factoren worden beoordeeld en ondergebracht in de vlakken van het model. Niet alleen ten opzichte van juli vorig jaar zijn de verschillen in juli 2020 enorm groot. Van een groot aantal indicatoren is er ook ten opzichte van de vorige maand een aantal waardes zo laag, dat ze niet meer binnen de coördinaten van de visualisatie passen. Om ze toch te tonen zijn er in elke hoek van het vierkant kleine ‘icoontjes’ zichtbaar gemaakt.

Indicatoren en kwadranten in de Conjunctuurklok

De 4 kwadranten in de Conjunctuurklok hebben elk een kleur: groen, rood, oranje en geel. Met behulp van 15 factoren wordt beoordeeld hoe de economische situatie ervoor staat. Het gaat om: het aantal faillissementen (toolbox), de hoeveelheid vacatures, de werkgelegenheid (arbeidsvolume), de productie, de uitvoer, de rente, het vertrouwen van consumenten en producenten, het aantal (grote) orders, de consumptie, de investeringen, het bruto binnenlands product, de werkloosheid en de uitzenduren. Deze 15 factoren worden steeds in en vlak ondergebracht.

Het coronavirus laat de indicatoren van kwadrant verspringen

De 2 indicatoren consumentenvertrouwen en export gaan van het rode naar het gele kwadrant. Deze indicatoren presteren onder hun trend, maar verbeteren. Verder staat er 1 indicator in het groene en 1 in het oranje kwadrant, 4 in het geel en 7 in het rode kwadrant.  Vorig jaar stond er maar 1 in het rode kwadrant, wat betekent dat er sprake is van een groei onder hun langjarige trend, maar die groei neemt af. Dit staat haaks op het groene kwadrant: daar ligt de groei boven hun langjarige trend en neemt de groei toe. Vorig jaar juli stonden daar 6 indicatoren, nu slechts 1. En niet verwonderlijk: in de verschuiving van de indicatoren vanaf maart is heel duidelijk de invloed te zien van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (tool).