Een derde meer faillissementen verwacht in Nederland

Met een stijging van 34% behoort Nederland dit jaar, samen met Portugal, tot de Europese landen met de grootste toename van het aantal faillissementen. Hoewel voor komend jaar de verwachting is dat het aantal faillissementen wereldwijd met 3% daalt, voorspelt kredietverzekeraar Atradius op dit moment in Nederland een stijging van 4%.

8 september 2020 | Door redactie

In de nieuwste faillissementsvooruitzichten voor 2020 en 2021 meldt de kredietverzekeraar dat de procentuele stijging van faillissementen in 2020 relatief hoog is ten opzichte van andere Europese landen. Dit komt mogelijk doordat in veel omliggende landen, zoals Frankrijk en België, wetten zijn aangenomen die insolventieprocedures tijdelijk bevriezen of faillissementen niet-ontvankelijk verklaren. Nederland heeft dergelijke maatregelen niet.

Weinig mogelijkheden om vroegtijdig in te grijpen
Traditioneel is er ook een relatie tussen Nederlandse faillissementen en schommelingen in het bruto binnenlands product (bbp). Dat komt onder andere doordat de Nederlandse faillissementswetgeving weinig mogelijkheden biedt om vroegtijdig in te grijpen als ondernemingen met financiële problemen krijgen te maken. Er is wel nieuwe wetgeving op komst die het mogelijk maakt om eenvoudiger een akkoord met schuldeisers af te dwingen. Daardoor wordt een doorstart voor ondernemingen vaker een mogelijkheid.

Maatregelen op langere termijn
Ondanks de verwachte stijging van faillissementen hebben de coronamaatregelen van de overheid wel degelijk effect gehad in het beperken van het aantal faillissementen. In de eerste helft van 2020 namen faillissementen zelfs nauwelijks toe. Zonder maatregelen als de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW-regeling) en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-regeling) zouden er veel meer faillissementen zijn geweest.
De maatregelen zullen op langere termijn een toename van het aantal faillissementen niet kunnen tegenhouden. De verwachting van Atradius is dat als op een gegeven moment de steunpakketten worden afgebouwd menig onderneming alsnog zal sneuvelen.

Bijlagen bij dit bericht