Faillissement dreigt voor kleine ondernemingen

24 januari 2023 | Door redactie

In 2023 zullen vooral kleinere ondernemingen de druk voelen van de naweeën van de coronapandemie, de gestegen rente en de energiekosten. Deze zaken kunnen dit jaar leiden tot een forse toename van het aantal faillissementen in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Op basis van recent onderzoek komt October tot de conclusie dat veel ondernemingen in het mkb het dit jaar niet zullen redden. Het financieringsplatform verwacht dat vooral de kleinere ondernemingen geen ruimte hebben om tegenvallers op te vangen. Het aantal faillissementen nam in het vierde kwartaal van 2022 al toe, toen ondernemers moesten beginnen met het terugbetalen van de belastingschulden. De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2023 alleen maar zal toenemen.

Financiering voor werkkapitaal en overnames

Uit het onderzoek blijkt ook dat er voor de coronapandemie vooral financieringsbehoefte was voor investeringen. Nu zijn er vooral financieringsaanvragen voor werkkapitaal en bedrijfsovernames. Ruim een derde van het mkb (35%) verwacht nog lang een omzet te draaien die onder het niveau van voor de coronapandemie ligt. Na de pandemie heeft 43% van ondernemingen de prijzen verhoogd en de helft daarvan is van plan om dit nog een keer te doen.

Verduurzaming en digitalisering zijn uitdagingen

Veel ondernemingen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Dit komt door de gevolgen van de coronapandemie, de stijgende rente, de energiekosten en de moeite die ondernemingen hebben om personeel te vinden en te behouden. Daarnaast is het consumentenvertrouwen en de koopbereidheid nog steeds bijzonder laag. Ook investeren in verduurzaming is een uitdaging voor menig onderneming. Zo zijn de eisen van de overheid op het gebied van klimaat en milieu voor veel ondernemingen niet haalbaar. Daarnaast is het digitaliseren van werkprocessen een probleem, omdat ondernemingen daar te weinig geld voor hebben.