Faillissementswet heeft eindelijk een modern jasje

De Eerste Kamer heeft de Wet modernisering faillissementsprocedure afgehamerd. De huidige procedure was meer dan een eeuw oud en was hard aan een update toe. Met de nieuwe wet is informatie over besluiten van de rechter dankzij digitale hulpmiddelen straks sneller beschikbaar.

5 juli 2018 | Door redactie

Door de wet moet de procedure rondom faillissementen efficiënter en transparanter worden. Het voorstel is onderdeel van het programma Herijking Faillissementsrecht en moet de procedure moderniseren. Het programma heeft drie pijlers: de bestrijding van faillissementsfraude, het bevorderen van het reorganiserend vermogen van ondernemingen en dus de modernisering van de faillissementsprocedure.

Informatievoorziening tussen curator en schuldeisers verbetert

Veel informatie wordt momenteel nog op papier verstrekt. Dat kost de curator veel tijd. Met behulp van digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker. Het wordt mogelijk om via internet te vergaderen en goederen te verkopen. Verder moet door de wet de informatievoorziening aan schuldeisers (white paper) en andere betrokkenen bij een faillissement verbeteren. Door accurate informatie over de voortgang van de procedure worden zij in staat gesteld om voor hun belangen op te komen. Ook zal het Centraal Insolventieregister, met gegevens over onder andere faillissementen en surseances (tool), worden verbeterd.

Maatwerk en gespecialiseerde rechters-commissarissen

Om ervoor te zorgen dat procedures sneller en efficiënter kunnen verlopen, krijgen de curator en rechter-commissaris de mogelijkheid om maatwerk te leveren. Dat is vooral bij complexere zaken van belang. Het is straks ook makkelijker om meerdere rechters-commissarissen in het faillissement te benoemen. Hierdoor kunnen rechters-commissarissen zich specialiseren in bepaalde typen faillissementen. Daarnaast wordt het mogelijk om deskundigen te benoemen die de rechter-commissaris ondersteunen.

Voortgang

Voorbereiding
Raad van State
Tweede Kamer
Eerste Kamer
Bekendmaking

Meer informatie over faillissementen vindt u in de toolbox Zo bent u voorbereid op een dreigend faillissement.