Faillissementswet in EU geharmoniseerd

25 november 2016 | Door redactie

De Europese Commissie heeft nieuwe wetsvoorstellen gepresenteerd die ervoor moeten zorgen dat bonafide organisaties die failliet dreigen te gaan een tweede kans krijgen. De nieuwe richtlijn moet onder andere tijdige herstructurering van een organisatie mogelijk maken.

De door de Europese Commissie (EC) voorgestelde richtlijn legt de nadruk op een aantal verbeteringen. In de eerste plaats moet de faillissementswetgeving binnen de Europese Unie (EU) gelijkgetrokken worden zodat er uniforme kaders komen voor vroege herstructurering (tool) van organisaties. Tijdige herstructurering vergroot namelijk de kans op het uitblijven van een faillissement (tool). Dat zorgt weer voor baanbehoud en verlaagt het aantal oninbare leningen in delen van de banksector in de EU. Een ander aandachtspunt uit de richtlijn betreft een tweede kans voor organisaties door deze, na een maximumperiode van drie jaar, schuldenvrij te verklaren. Ook vindt de EC dat insolventie-, herstructurerings- en kwijtscheldingsprocedures veel efficiënter kunnen worden ingericht. Dit moet leiden tot een kosten- en lastenverlichting bij de verschillende lidstaten van de EU.

Vooral kleinere organisaties zijn gebaat bij richtlijn

Vooral kleinere organisaties in de EU hebben moeite om in zwaar weer stand te houden. Volgens de EC zijn er veel meer mogelijkheden die een faillissementsuitspraak voorkomen of in elk geval vertragen. Bijvoorbeeld door omvallende organisaties vier maanden de gelegenheid geven tot onderhandelen over herstructurering.