Faillissementswet krijgt groen licht van Tweede Kamer

De Wet homologatie onderhands akkoord (Whoa) is aangenomen door de Tweede Kamer. Deze wet zorgt ervoor dat schulden sneller geherstructureerd kunnen worden waardoor faillissementen en baanverlies kunnen worden voorkomen.

2 juni 2020 | Door redactie

Het wetstraject duurde bijna 8 jaar. Een aantal partijen vond dat de positie van de mkb’er te wensen over liet in het oorspronkelijke wetsvoorstel. Sindsdien zijn veel voorgestelde amendementen en moties aangenomen, waaronder een amendement dat regelt dat kleine mkb'ers en zzp'ers altijd recht houden op een minimumpercentage van het geld dat ze nog tegoed hebben. De Whoa geldt nadrukkelijk voor ondernemingen die beschikken over bedrijfsactiviteiten die nog levensvatbaar zijn. Gaat ook de Eerste Kamer akkoord met het wetsvoorstel, dan kunnen deze ondernemingen worden geherstructureerd voordat zij in faillissement belanden.

Tot een akkoord met schuldeisers

De schuldenaar kan straks proberen om samen met de schuldeisers tot een akkoord te komen. Daarna wordt dit akkoord voorgelegd aan de rechter, die er daarna voor kan kiezen om het akkoord goed te keuren. Schuldeisers of aandeelhouders die medewerking weigeren, kunnen straks toch gedwongen worden om akkoord te gaan. Dat is nu nog niet mogelijk. Een onderneming moet vaak noodgedwongen faillissement (tool) aanvragen als een schuldeiser geen medewerking verleent. Vooral nu tijdens de coronacrisis veel ondernemingen dreigen om te vallen is dit onwenselijk.

Gecontroleerde afwikkeling

Door de Whoa kan ook een gecontroleerde afwikkeling plaatsvinden, waarbij de schuldeisers in een betere positie terechtkomen dan bij een faillissement. Een faillissementsprocedure is vaak ook duur en langdurig. Daarnaast heeft een faillissement meestal grote gevolgen voor de schuldenaar, die bij persoonlijke aansprakelijkheid alles kwijt kan raken. 

Accountant als deskundige

Eerder wees de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) erop dat als een onderneming gebruikmaakt van de Whoa de rechtbank een deskundige kan benoemen die specialist is passend bij de grootte van de omvallende onderneming. De mkb-accountant kan deze rol op zich nemen vanwege zijn financieel-economische kennis van het mkb.