Flitsfaillissement is geen overgang onderneming

31 augustus 2015 | Door redactie

Bij een overgang van onderneming moeten de werknemers ook worden overgenomen door de nieuwe organisatie. Gaat een organisatie echter eerst failliet en maakt het vervolgens een doorstart, dan zijn de werknemers in principe hun baan kwijt. Onlangs bleek uit een rechtszaak dat ook een flitsfaillisement niet wordt gezien als overgang van onderneming.

In de zaak ging het om een Groningse garnalenverwerker waarbij een flitsfaillisement had plaatsgevonden. Voor het faillissement werd er al gesproken met partijen over een mogelijke doorstart en direct na het faillisement vond er een doorstart plaats dankzij een ander visserijbedrijf. Negentig werknemers verloren hun baan en anderen konden blijven werken, maar gingen erop achteruit in arbeidsvoorwaarden.

Bonden stellen misbruik faillissementsrecht

Volgens de bonden was er daarom sprake van misbruik van het faillissementsrecht. De rechter zag dit anders. De visverwerker ging pas over naar de investeerder ná het uitspreken van het faillissement, zo oordeelde hij. Dat het hele proces zich in zeer korte tijd voltrokken had, deed hierbij verder niet ter zake. Bij dit flitsfaillissement was volgens de rechter geen sprake van misbruik van het faillissementsrecht.
Rechtbank Overijssel, 28 juli 2015, ECLI (verkort): 3589