Geen aanpassing Faillissementswet voor cadeaubonhouders

29 maart 2019 | Door redactie

Mensen die nog cadeaubonnen in hun bureaula hebben liggen van een failliet verklaarde winkel, vallen onder de categorie schuldeisers. Sinds een wijziging in de Faillissementswet, zouden zij eerst met hun schuldeis langs de curator moeten. De Faillissementswet zou opnieuw aangepast moeten worden om cadeaubonnen buiten de boedel te houden. Maar in een Kamerbrief geeft staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat aan niet voor een wijziging te voelen.

Soms geeft een winkel na faillissement (tools) klanten een paar dagen de tijd om een cadeaubon alsnog te verzilveren. Dit is een uitzondering op de formele regel. Want sinds de wijziging van de Faillissementswet in juli 2017 heeft de curator een sterkere positie bij de afwikkeling van een faillissement. Die houdt in dat schuldeisers niet meer zelfstandig  hun schulden kunnen verhalen. Net als andere schuldeisers moeten cadeaubonhouders hun vorderingen (tool) indienen bij de curator. Dit betekent dat zij het te vorderen bedrag aan de curator moeten doorgeven, die vervolgens de gelden verdeelt.

Vaste volgorde bij het betalen van schuldeisers

Bij het verdelen van de boedel van een failliete onderneming geldt een vaste volgorde in het betalen van schuldeisers. Degenen met een bevoorrechte positie staan vooraan in de rij. De Belastingdienst heeft veruit de meeste mogelijkheden om de belastinggelden te innen. Daarnaast staan bijvoorbeeld  banken, die een pandrecht of hypotheekrecht hebben op vastgoed van de onderneming hoog op de ladder. Deze rangorde betekent dat consumenten met een ‘cadeaubonvordering’ achteraan komen. Dat sommige winkels hun klanten de gelegenheid bieden om toch nog een paar dagen na faillissement de cadeaubon in te wisselen, plaatst consumenten in principe boven de andere schuldeisers, die daarmee benadeeld worden.

Cadeaubonhouders gaan niet boven andere schuldeisers

Op een vraag van PvdA-kamerlid William Moorlag om de wet- en regelgeving aan te passen zodat cadeaubonnen buiten het faillissement blijven, heeft de staatssecretaris dan ook afwijzend gereageerd. In een Kamerbrief  geeft zij aan het niet passend te vinden om houders van cadeaubonnen voorrang te geven. Dat zou ten koste gaan van andere schuldeisers en de vaste volgorde verstoren. Over die vaste volgorde is het laatste woord overigens nog niet gezegd: als het aan MKB-Nederland ligt, moet het klaar zijn met die bevoorrechte positie van de Belastingdienst. Want net als cadeaubonhouders vissen ook mkb'ers die nog geld tegoed hebben, te vaak achter het net.