Heeft uw OR wel een stem bij faillissement?

8 oktober 2015 | Door redactie

Het is lang niet voor iedereen duidelijk of en hoe de regels voor medezeggenschap van toepassing zijn op faillissement en surseance van betaling. Minister Asscher van SZW wil dat de Commissie Bevordering Medezeggenschap hieraan meer bekendheid geeft.

Er moet meer bekendheid komen over de rol die de ondernemingsraad speelt bij faillissement of uitstel van betaling, ook wel ‘insolventie’ genoemd. De OR speelt namelijk wel degelijk een rol bij faillissement of surseance van betaling. Minister Asscher heeft de Commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) van de Sociaal-Economische Raad (SER) daarom gevraagd om hier extra aandacht aan te besteden. Hij ziet graag dat zowel de rol van de werknemers als de werkgever aan bod komt, maar ook de rol van de curator.

Hoorplicht voor OR bij de rechter in geval van faillissement

Onderzoekers van de Vrije Universiteit benoemen in hun onderzoek ‘Werknemers en insolventie’ (pdf) voorstellen voor medezeggenschap bij insolventie. Zo zou het mogelijk moeten zijn om de rechter te verplichten de OR te horen in geval van een aanvraag voor surseance (tool) of faillissement. Daardoor zou misbruik van het faillissement eerder aan het licht kunnen komen. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van SZW en heeft als onderwerp de rechtspositie van werknemers bij insolventie van de werkgever.

Betere medezeggenschap bij faillissement

Minister Asscher ziet graag een reactie van de CBM op de voorstellen uit het onderzoek. Ook wil hij graag horen hoe de medezeggenschap bij faillissement beter kan. De minister ziet de bevindingen van de CBM graag vóór 15 december verschijnen.