Herstructureren kan faillissement mogelijk voorkomen

In deze tijden van corona ligt een faillissement op de loer. Het nieuws staat bol van verwachtingen, trends en voorspellingen over instortende ondernemingen. Het is in dit geval makkelijk om een externe oorzaak aan te wijzen: corona. Maar het is ook raadzaam kritisch te kijken naar de eigen onderneming voordat er sprake is van een faillissement.

16 oktober 2020 | Door redactie

Een mogelijkheid om een faillissement te voorkomen is om (tijdig!) te herstructureren. Hierbij ligt de nadruk op tijdig, want herstructureren met aanwezigheid van voldoende liquide middelen gaat veel makkelijker dan als herstructureren begint op het moment dat elke euro omgedraaid moet worden. Herstructureren is ook niet van de ene op de andere dag gerealiseerd en kost tijd én soms ook geld, al klinkt dat paradoxaal, maar wordt duidelijker aan de hand van een aantal voorbeelden.

Arbeidsovereenkomsten niet verlengen

Als het werk afneemt en de onderneming dus niet meer het totale aantal werknemers nodig heeft, neem dan alle arbeidsovereenkomsten onder de loep en controleer ze op de arbeidsduur van de overeenkomsten. Zijn er bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die binnenkort aflopen? Is er wellicht nog een werknemer in zijn proeftijd? Maar let wel op de regels rondom opzegging!

Afscheid nemen van personeel is niet leuk, maar noodzakelijk?

Afscheid nemen van personeel is geen leuke aangelegenheid. Niet voor niets staat de 3e versie van de veelbesproken Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in de steigers. Deze versie geeft voor een langere periode duidelijkheid aan werkgevers over de financiële steun die zij van de overheid in coronatijd kunnen verwachten. Maar ook voor de overheid is het helder dat het soms niet anders kan: in de 3e versie van de NOW staat dan ook dat de sanctie bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens de subsidieperiode vervalt, al moeten werkgevers zich wel inspannen voor begeleiding van werknemers naar ander werk.

Onderzoek alle financiële mogelijkheden

Naast afscheid nemen van werknemers is er ook een mogelijkheid om activa te verkopen. Houd er wel rekening mee dat dit soort rechtshandelingen bij een eventueel faillissement onder het vergrootglas van de curator komt te liggen. Laat daarom de te verkopen activa taxeren door een taxatiebureau om zo een objectieve, onafhankelijke vaststelling van de waarde van de activa te verkrijgen. Dan is de kans groter dat de curator de rechtshandeling in stand laat.
Als uw onderneming in de loop der jaren een goede relatie heeft opgebouwd met (vaste) leveranciers, zijn zij mogelijk bereid nadere afspraken te maken, bijvoorbeeld een ruimere betaaltermijn of kwijtschelding van een gedeelte van de vordering. Aan de andere kant zijn debiteuren mogelijk bereid om een voorschot te geven, waardoor de kosten van een opdracht of dienst niet voorgefinancierd hoeven te worden. Zo wordt de druk op de cashflow lager.

Neem de huisvestingskosten onder de loep

Een veelal grote kostenpost zijn de huisvestingskosten, maar misschien is het mogelijk om in onderling goedvinden de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. Zeker met het thuiswerkbeleid dat ook in de toekomst vorm zal krijgen, is de huisvestingskostenpost er één die aandacht verdient. Naast alle fiscale maatregelen waarmee de overheid in coronatijd komt, is ook een voor de hand liggende oplossing om een bankkrediet aan te vragen of om het bestaande bankkrediet te verhogen, al zal de bank voorzichtig zijn.Tot slot kan ook aandelenverkoop een optie zijn: misschien is er een geïnteresseerde partij die over de nodige financiële middelen beschikt om de koers te wijzigen van de onderneming en er weer een gezonde onderneming van te maken. Met al deze herstructureringspunten is een faillissement (toolbox) mogelijk af te wenden.