Hoge Raad legt verjaring in faillissement uit

18 mei 2016 | Door redactie

Als een vordering tijdens de afwikkeling van een faillissement op de zogenoemde verificatievergadering wordt erkend in een proces-verbaal, verjaart deze pas na twintig jaar. De gebruikelijke verjaringstermijn van zes maanden is in dit geval niet van toepassing. Dit blijkt uit een recent arrest van de Hoge Raad.

In deze zaak ging het om een bank die sinds 1981 een rekening-courantkrediet verstrekte. Op 2 juli 1993 werd dit krediet door de bank opgezegd. De resterende schuld moest uiterlijk op 15 juli 1993 terugbetaald worden. Op 16 september 1993 werd de kredietaanvrager echter failliet verklaard. Hierna liet de bank een bedrag van € 93.797,79 (inclusief rente en kosten) op de verificatielijst met vorderingen plaatsen en werd de openstaande factuur bij de curator aangemeld (tool). De aangemelde vordering werd op de verificatievergadering erkend in een proces-verbaal. Op 13 januari 2016 werd het faillissement afgewikkeld via de algemeen verbindend verklaring van de slotuitdelingslijst. De vordering van de bank was toen nog niet helemaal betaald. De bank legde daarom executoriaal derdenbeslag op de pensioengelden bij een pensioenuitvoerder (tool). De gefailleerde vond dit niet terecht, omdat vorderingen volgens hem na zes maanden verjaren. Hier was de bank het niet mee eens en de gefailleerde stapte daarom naar de rechter.

De verjaringstermijn was twintig jaar

Toen de rechter de bank gelijk gaf, ging de gefailleerde naar het hof. Omdat hij ook hier geen succes had, volgde er een cassatieprocedure bij de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde op basis van de parlementaire geschiedenis dat de bevoegdheid om de vordering op te eisen pas na twintig jaar na de erkenning in het proces verbaal verjaart. De Hoge Raad nam bij dit oordeel mee dat de vordering in een proces-verbaal was erkend en niet door de gefailleerde was betwist.
Hoge Raad, 29 april 2016, ECLI (verkort): 759

In het nieuwsartikel 
In cijfers: de oorzaken van faillissementen is uitgewerkt wat momenteel de meest voorkomende oorzaken zijn van faillissementen.