Impact van coronacrisis op financiële stelsel beperkt

Het Centraal Planbureau (CPB) geeft in de recent verschenen Risicorapportage Financiële Markten 2021 aan dat het Nederlandse financiële stelsel vooralsnog stabiel genoeg is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Dit komt mede door de goede uitgangspositie en het steunbeleid van de rijksoverheid.

1 juni 2021 | Door redactie

Het CPB brengt jaarlijks de belangrijkste risico’s voor het financiële stelsel in kaart. Door de steunmaatregelen zijn veel faillissementen voorkomen. Ook zijn banken goed gekapitaliseerd. Zij zijn in staat om verliezen bij een stijging van het aantal faillissementen op te vangen. De coronapandemie en contactbeperkende maatregelen hebben een uiteenlopend e­ffect op sectoren. Veel bedrijfssectoren zijn zwaar geraakt door de coronacrisis, andere sectoren hebben de omzet juist zien stijgen.

Van steunbeleid naar herstelbeleid 

De Nederlandse overheidsschuld is door de steunpakketten fors gestegen. Het risico op een nieuwe eurocrisis is echter lager dan in 2012, aldus het CPB. Dit komt onder andere door het Europees herstelfonds van € 750 miljard. Door een toenemend aantal faillissementen kan de overheidsschuld verder toenemen doordat organisaties leningen bijvoorbeeld niet kunnen terugbetalen of niet aan belastingverplichtingen kunnen voldoen. Aan de andere kant kan afbouw van steunmaatregelen (tool) een positief effect hebben op de overheidsschuld. Het CPB geeft ook aan dat het steunbeleid op een zeker moment moet overgaan in herstelbeleid. Deze overgang moet ook voorspelbaar zijn, zodat ondernemingen en banken hier tijdig op kunnen reageren. Dat voorkomt onnodige faillissementen.

Bedreigingen voor de cyberveiligheid 

Ook wijst het CPB in Risicorapportage Financiële Markten 2021 op de toenemende cyberrisico’s. Door steeds verdergaande digitalisering van het financiële systeem en het massale thuiswerken door de coronapandemie zijn bedreigingen voor de cyberveiligheid nog groter geworden. Een ander gevaar dat op de loer ligt, is dat beleggers en particulieren risicovoller zijn gaan beleggen en grotere verliezen kunnen lijden bij een prijscorrectie. Ook de huizenmarkt brengt grote risico’s met zich mee. Huishoudens gaan hoge schulden aan en lopen bij een stijgende rente het risico dat hun hypotheek hoger is dan de waarde van het huis op het moment dat zij het willen verkopen.