In cijfers: de oorzaken van faillissementen

29 december 2016 | Door redactie

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat 47,4% van de faillissementen uit 2015 werd veroorzaakt door economische oorzaken. In 2010 was dit percentage 14% lager, namelijk 33,4%.

De gepubliceerde cijfers tonen aan dat de oorzaken voor faillissementen in de afgelopen vijf jaar zijn gewijzigd. Naast het dalende aantal economische oorzaken (tool), daalt ook het aantal faillissementen door mismanagement. Uit de onderstaande cirkeldiagrammen blijkt dat mismanagement minder vaak de oorzaak is van een faillissement. In 2015 werd 25,5% van de faillissementen veroorzaakt door mismanagement. In 2010 was dit percentage 29,8%.  Het aantal faillissementen dat werd veroorzaakt door het faillissement van de holding (tool), moeder- of zuster organisatie nam ook af. In 2015 ging 6,1% van de failliete organisaties door deze oorzaak failliet. In 2010 lag dit percentage nog op 11%.

Dalende trend in aantal faillissementen

Het CBS liet in september 2016 weten dat er dit jaar sprake was van een dalend aantal faillissementen. Zo was, bijvoorbeeld in augustus 2016, het aantal faillissementen lager dan in augustus 2015. In deze maand werden er echter nog wel 317 faillissementen uitgesproken, waarvan 63 in de categorie handel (tools) en 61 in de categorie financiële instellingen. 

oorzaken faillissement 2015.JPG

oorzaken faillissementen 2010.JPG