In verband met coronacrisis maandcijfers uit Handelsregister

10 juli 2020 | Door redactie

De kamer van Koophandel (KvK) heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over het aantal ondernemingen in Nederland, het aantal starters, stoppers en het aantal faillissementen. Onder de noemer KvK Bedrijvendynamiek wordt normaal gesproken per kwartaal het aantal starters, stoppers en faillissementsverklaringen weergegeven. Vanwege de coronacrisis kijkt de KvK nu niet per kwartaal, maar per maand naar de ontwikkelingen in het Handelsregister.

Het aantal ondernemingen in Nederland bedroeg  op 1 mei van dit jaar 2.022.058. Dit zijn er 3.318 meer dan op 1 april 2020 en 21.654 meer dan op 1 januari dit jaar. In vergelijking met 1 mei 2019 is het aantal ondernemingen met 4% gestegen. Toen waren er 1.937.838 ondernemingen in Nederland. In totaal kwamen er sinds 1 mei vorig jaar 84.220 ondernemingen bij. 

Extra aandacht voor de maand april

Omdat kwartaalcijfers vanwege de coronacrisis (tool) een vertekenend beeld kunnen geven, zoomt de KvK in per maand. In de maand april zijn 34% minder starters ingeschreven in het Handelsregister ten opzichte van april 2019. Deze afname is in alle segmenten, sectoren en provincies zichtbaar. Vooral bij zelfstandigen zonder personeel is de daling het grootst: van 15.444 in 2019 naar 9.818 in april 2020. Bij het mkb daalde het aantal starters van 1.569 in april 2019 naar 1.211 in april 2020. In absolute aantallen zijn de meeste starters te vinden in de zakelijke dienstverlening, bouw en gezondheid. De detailhandel is de enige sector een groei liet zien van 26%. Op brancheniveau is de toename vooral te zien bij online detailhandel. In de maand april 2020 zijn 9.535 stoppers geregistreerd in het Handelsregister. Dit is een afname van 13% ten opzichte van april 2019. Er zijn verschillen per provincie. 

Toename aantal faillietverklaringen, behalve in Utrecht en Overijssel

In de maand april is er een toename van 36% aan faillissementen (zowel natuurlijke als niet natuurlijke personen) ten opzichte van april 2019 (343 in 2020 tegenover 253 in 2019). Het leeuwendeel zit bij het mkb: in 2019 waren daar 138 faillietverklaringen geregistreerd voor april en in 2020 is dit gestegen naar 193. Opvallend hierbij is de toename van faillietverklaringen in de provincies Noord-Holland (60 meer), Zuid-Holland (18 meer) en Limburg (17 meer), terwijl in de overige provincies geen sprake is van een toename in het aantal faillissementen. In Utrecht en Overijssel nam het aantal faillietverklaringen af met 12 en 11 zo is af te lezen uit de KvK Bedrijvendynamiek.   

Aparte bijlage sectoren die in coronacrisis extra gedupeerd zijn

De KvK heeft ook een extra bijlage gepubliceerd voor die sectoren die door de coronacrisis hard getroffen zouden zijn en veel in de media zijn genoemd, zoals horeca, sport en recreatie en cultuur. Dat levert interessante gegevens op. Zo zijn er in de periode januari tot en met april wel meer faillietverklaringen geweest ten opzichte van die periode vorig jaar, maar voor deze sector is het aantal geregistreerde ondernemingen met 72.074 op 1 mei 2020 nog steeds 5% hoger dan op 1 mei 2019 toen er 67.785 horeca ondernemingen geregistreerd stonden in het Handelsregister. Dit geldt ook voor de sector cultuur, sport en recreatie: wel iets meer faillissementen in vergelijkbare periodes, maar nog steeds een groei van 5% van het aantal geregistreerde ondernemingen op 1 mei 2020 vergeleken met 1 mei 2019 in het Handelsregister.