Ins en outs van de nieuwe faillissementsprocedure

11 augustus 2017 | Door redactie

Onlangs is het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet er onder andere voor zorgen dat faillissementsprocedures in de toekomst efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen schuldeisers sneller hun geld ontvangen en wordt de controle van de lijst met vorderingen eenvoudiger.

In het ingediende wetsvoorstel staat dat digitaal verwerken van gegevens en het elektronisch indienen van processtukken straks tot de mogelijkheden behoort. Nu komt er bij de faillissementsprocedure (tool) nog veel papierwerk kijken en dat werkt niet efficiënt. Digitalisering leidt ertoe dat faillissementen (tools) sneller, transparanter en eenvoudiger af te wikkelen zijn. Daardoor weten schuldeisers sneller waar ze aan toe zijn en hebben crediteuren grotere kans om uit de faillissementsboedel uitbetaald te krijgen. Ook de actualiteit en beschikbaarheid van het insolventieregister moeten verbeteren. Door een snelle en eenvoudige toegang is eerder openbaar of er sprake is van een failliete organisatie. Dit voorkomt onnodige vooruitbetalingen en het rechtzetten daarvan achteraf. 

Meer ruimte voor curator en rechter-commissaris

De nieuwe regeling geeft de curator en de rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Zo krijgt de curator de bevoegdheid zelf een lijst van vorderingen op te stellen die de schuldeisers kunnen verifiëren. De rechter-commissaris mag vervolgens zelf bepalen of en zo ja: wanneer een verificatievergadering wordt gehouden. Ook kunnen er meerdere vergaderingen plaatsvinden, waarbij bijvoorbeeld verschillende groepen schuldeisers worden opgeroepen. Daardoor kan de rechter-commissaris  maatwerk leveren. Het ingediende wetsvoorstel (pdf) is onderdeel van het wetgevingsprogramma Herijking faillissementsrecht. Het eerste deel van dit programma bestond uit een wetsvoorstel dat was gericht op de doorstart van rendabele onderdelen van een organisatie: de Wet continuïteit ondernemingen.