Inspectie pakt onbetrouwbare saneerders aan

8 februari 2013 | Door redactie

De Inspectie SZW is een campagne gestart onder de naam Malafide Saneerders. De campagne vestigt de aandacht op de gevaren van asbest. Als asbest niet veilig en deskundig wordt verwijderd heeft dit ernstige gevolgen voor de gezondheid. De Inspectie SZW kan hoge boetes opleggen aan verwijderaars die zich niet aan de regels houden.

De campagne Malafide Saneerders benadrukt de gevaren van blootstelling aan asbest. Over deze gevaren heeft u eerder kunnen lezen in ‘Werken met asbest is wel degelijk gevaarlijk’. Banners op verschillende websites en advertenties in huis-aan-huis bladen wijzen iedereen die gaat verbouwen of slopen op de gevolgen van asbest. Als u in uw organisatie te maken krijgt met asbest, moet u de asbest door een gecertificeerde organisatie laten verwijderen.

Overtreders moeten flink boeten

Vanwege de ernstige gevolgen van asbest is het noodzakelijk dat u asbest op een veilige en deskundige manier laat verwijderen. Dagelijks zullen inspecteurs onaangekondigd bouwplaatsen bezoeken. Als organisaties die niet gecertificeerd zijn asbest verwijderen, kan de inspectie enorme boetes opleggen. Die kunnen zelfs tot faillissement leiden, omdat sinds 1 januari 2013 de boetes zijn verdrievoudigd.

Kies de veilige weg

Hoewel asbest al wat jaren verboden is, zit het nog in een groot aantal gebouwen. Als u in uw organisatie asbest aantreft, kunt u via de website van Ascert controleren welke partijen gecertificeerd zijn om asbest te inventariseren en te verwijderen. Ascert is de stichting die met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft afgesproken dat zij de certificering beheert op het terrein van asbest. Gecertificeerde partijen beschikken over personeel dat een speciale opleiding heeft gevolgd en over de technische middelen die nodig zijn om asbest veilig te verwijderen.