Juiste administratie is uw verantwoordelijkheid

20 maart 2013 | Door redactie

De Tweede Kamer is onlangs akkoord gegaan met een motie die het strafbaar maakt om, in het geval van een faillissement, te beschikken over een onvolledige of onjuiste boekhouding. Volgens de indieners van de motie (PVV en SP) houdt dit namelijk in dat er sprake is van onverantwoord ondernemerschap en meestal ook van fraude. Er moet wel sprake zijn van verwijtbaar of opzettelijk gedrag.

De invoering van de motie om het ontbreken van een goede boekhouding strafbaar te stellen, moet in de toekomst het frauderen met ondernemingen tegengaan. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie voert controles uit om misbruik binnen en tussen ondernemingen te voorkomen en te bestrijden. Zo vindt er een controle plaats als er bijvoorbeeld een nieuwe bestuurder toetreedt in uw bv. Als blijkt dat hij betrokken is geweest bij een strafrechtelijk feit of faillissement, zal een werknemer van Justis nader onderzoek uitvoeren. 

Gestolen administratie geldt als ondernemersrisico

Het ontbreken van een volledig en juiste boekhouding van uw bv kan u dus aangerekend worden, met alle gevolgen van dien. Daarnaast blijft u verantwoordelijk voor het kunnen voorleggen van uw administratie aan de Belastingdienst, mocht hij hierom verzoeken. Uit een recente rechtszaak blijkt dat een gestolen boekhouding niet per se een geldige reden is om niet aan dit verzoek te hoeven voldoen. Rechtbank Breda oordeelde dat diefstal namelijk voor rekening en risico van de ondernemer is en dat diefstal u niet doet ontkomen aan uw plicht deze informatie te delen met de Belastingdienst. Een onderneemster die haar boekhouding in de auto had laten liggen die vervolgens werd gestolen, had daarom terecht een informatiebeschikking ontvangen van de fiscus. Het was namelijk haar keuze geweest om de administratie in de auto te bewaren.
Rechtbank Breda, 28 september 2012, LJN: BZ2838