Korting in pensioen-bv mag onbelast

19 september 2012 | Door redactie

U hoeft niet fiscaal af te rekenen als u een eenmalige korting wilt doorvoeren over uw opgebouwde pensioen. Vanwege tegenvallende resultaten kan het opgebouwde pensioen in uw pensioen-bv ontoereikend blijken en dan is een korting op uw pensioenuitkering onvermijdelijk. Daar hoeft u dus geen loonbelasting over af te dragen.

Particuliere pensioen-bv’s hebben, net als veel pensioenfondsen, te maken met een te lage dekkingsgraad vanwege tegenvallende beleggingsresultaten. Als dga bent u verplicht het afgesproken pensioen uit te keren, dit kunt u niet zomaar verlagen. Doet u dat toch, dan moet u momenteel loonbelasting afdragen over de verlaagde uitkering, plus 20% revisierente. Omdat uw pensioenpot eerder leeg kan zijn als u geen korting doorvoert, mag u dit nu toch doen zonder dat u fiscaal hoeft af te rekenen. Vooralsnog was een korting alleen mogelijk bij een faillissement van uw bv, schuldsanering of betalingsonmacht.

Alleen onbelaste korting bij tegenvallende resultaten

Het kabinet heeft dus besloten dat een verlaging van de pensioenuitkering, zonder daarvoor  loonbelasting te hoeven betalen, mogelijk is als er sprake is van onderdekking bij uw pensioen-bv. Voorwaarde is wel dat het tekort is ontstaan door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast wordt de verlaging alleen goedgekeurd op de pensioeningangsdatum. Is het pensioen al ingegaan, dan geldt voor u een overgangsregeling die tot en met 2015 loopt. In die periode kan er ook een eenmalige goedkeuring plaatsvinden tot vermindering van de pensioenuitkering.