Meer uitgesproken faillissementen in februari

15 maart 2022 | Door redactie

Er zijn in februari 220 faillissementen uitgesproken. Dat zijn er 59 meer dan in januari en 36 meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. In januari 2022 gingen 177 rechtspersonen en 43 natuurlijke personen failliet.

Ondanks de stijging van het aantal faillissementen blijft het aantal laag. De rechter kijkt bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle omstandigheden, waaronder de coronacrisis en de daarmee samenhangende economische situatie. Als gevolg daarvan zullen rechters op dit moment niet gauw ondernemingen failliet verklaren die in de kern gezond zijn. Het lage aantal faillissementen hangt mogelijk samen met de vele steunmaatregelen die de rijksoverheid in het leven riep na het uitbreken van de coronapandemie.

Faillissementen in Centraal Insolventieregister

In 2021 waren er 2.300 faillissementen, waaronder ongeveer 1.700 rechtspersonen en 600 natuurlijke personen. Alle uitgesproken faillissementen worden opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister. Het Centraal Insolventieregister op Rechtspraak.nl bevat niet alleen de gegevens van faillissementen, maar ook van surseances van betaling (tool) en schuldsaneringen van natuurlijke personen. Alle insolventiegegevens gepubliceerd na 1 januari 2005 zijn raadpleegbaar tot zes maanden na beëindiging van de insolventie.

Onderhands akkoord als mogelijkheid

Sinds 1 januari hebben in de kern gezonde ondernemingen ook de mogelijkheid om tot een onderhands akkoord te komen met schuldeisers. Door de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) wordt een onderhands akkoord van kracht als de meerderheid van de schuldeisers daarmee instemt. Daarna heeft elke schuldeiser zich te houden aan het akkoord. Schuldeisers die medewerking weigeren, worden door de WHOA gedwongen om akkoord te gaan. De WHOA geldt nadrukkelijk voor ondernemingen met levensvatbare activiteiten, zodat zij geherstructureerd worden voordat zij in faillissement belanden.