Nieuwe faillissementsprocedure in de maak

24 december 2015 | Door redactie

Onlangs is de internetconsultatie van het wetsvoorstel modernisering faillissementsprocedure gestart. Deze nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat faillissementsprocedures in de toekomst efficiënter verlopen. Hierdoor kunnen schuldeisers sneller hun geld ontvangen.

Uw organisatie kan tot 1 maart 2016 reageren op de nieuwe regels. De kern van het wetsvoorstel bestaat uit vier punten, die aangeven op welk gebied de huidige faillissementsprocedure (tool) wijzigt:

  • Er wordt meer gebruikgemaakt van elektronische communicatiemiddelen. Het duidelijkste voorbeeld hierbij is het indienen van processtukken langs elektronische weg;
  • Schuldeisers ontvangen eerder hun geld, doordat de afwikkeling sneller verloopt. Voor werkgevers is de nieuwe standaardtermijn voor het indienen van vorderingen belangrijk. Deze periode zal na de inwerkingtreding van de nieuwe regels standaard 13 maanden duren;
  • Specialistische kennis. Zo kan het zijn dat een deskundige op financieel gebied de rechter-commissaris adviseert over de boekhouding van de organisatie. Daarbij kan deze deskundige ook om een ‘second opinion’ over de jaarrekening worden gevraagd;
  • Maatwerk wordt mogelijk bij de afwikkeling van een faillissement. Dit geldt met name voor het faillissement van grote organisaties.

Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een breder programma

Het wetsvoorstel staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het programma ‘Herijking faillissementsrecht’. Het eerste deel van dit programma bestond uit een wetsvoorstel dat was gericht op de doorstart van rendabele onderdelen van een organisatie: de Wet continuïteit ondernemingen. Dit voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer. 

In het nieuwsartikel In cijfers: de oorzaken van faillissementen is uitgewerkt wat momenteel de meest voorkomende oorzaken zijn van faillissementen.