Pleidooi voor corona-variant van WHOA

De overheid zou een speciale corona-variant van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in het leven moeten roepen. Dat bepleiten ondernemersorganisaties. Zo zouden ondernemingen in deze moeizame tijden makkelijker gebruik kunnen maken van de wet.

26 november 2021 | Door redactie

De WHOA (video) is een belangrijke modernisering van de Faillissementswet, die sinds begin 2021 geldt. Een onderneming die in zwaar weer zit maar wel nog levensvatbaar is, kan een akkoord sluiten met de schuldeisers, om zo een faillissement af te wenden. Dankzij de WHOA kan de rechter zo’n akkoord van toepassing verklaren op alle schuldeisers, als een meerderheid achter het akkoord staat. Voorheen kon één dwarsligger het akkoord blokkeren.

WHOA-variant voor gedupeerden coronacrisis

Niettemin kan het in gang zetten van een WHOA-traject (artikel) een behoorlijke drempel zijn voor met name het kleinbedrijf. Daarom pleiten ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW voor het opzetten van een soepelere versie van de wet. Deze WHOA-C (WHOA-Corona) zou dan van toepassing moeten zijn op ondernemingen die gesaneerd moeten worden. Bij hen zou dan een korte doorlichting duidelijk moeten maken of de schulden voor het grootste deel veroorzaakt zijn door de coronacrisis. En of de onderneming na de sanering weer levensvatbaar is.
In dat geval zouden schuldeisers zoals de Belastingdienst zich dan ‘welwillend’ moeten opstellen tegenover een schuldenakkoord. Daarbij zou volgens de ondernemersorganisaties dan ook afgeweken mogen worden van de regel uit de WHOA dat schuldeisers met een akkoord niet slechter af mogen zijn dan bij een reguliere afwikkeling van het faillissement.

Verlaging griffierechten voor WHOA-traject kan ook helpen

Mocht een WHOA-C niet lukken, dan is er volgens de organisaties op korte termijn nog wel winst te behalen door het verlagen van de zogeheten griffierechten. Dat is het bedrag dat een onderneming moet betalen voor de behandeling van de zaak bij de rechtbank. Door de griffierechten voor een WHOA-traject te verlagen zou ook de drempel voor mkb’ers lager worden.