Rol handelsregister bij onbehoorlijk bestuur

12 december 2013 | Door redactie

U staat als dga geregistreerd als de bestuurder van uw bv in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Deze inschrijving kan meewegen als bewijsmateriaal als het gaat om het vaststellen van uw bestuurdersaansprakelijkheid. Als u op een andere manier kunt aantonen dat u in die periode niet werkzaam was als bestuurder, bent u volgens de Rechtbank Noord-Holland toch niet aansprakelijk.

Het draaide in deze zaak om een vrouw die sinds 1 maart 2011 bestuurder was van een bv. Op 15 juni 2012 kondigde ze in een brief aan de bv aan dat dat ze per 13 juli 2012 ontslag zou nemen. Van 13 juli tot en met 31 augustus nam ze haar nog niet-opgenomen vakantiedagen op. Volgens het handelsregister was de dga echter pas per 13 september 2012 uit dienst getreden. Toen de nieuwe bestuurder er een zooitje van maakte waardoor de bv op 11 december failliet ging, stelde de Belastingdienst de ex-bestuurder aansprakelijk voor de opgelegde belastingaanslagen over de maanden maart 2012 tot en met augustus 2012. In totaal ging het om een bedrag van € 109.406.

Rol inschrijving handelsregister

De voormalige bestuurder vond dit niet terecht. Zij was immers al op 13 juli uit dienst gegaan. Ze kon echter bewijzen dat ze daarvoor al vertrokken was omdat ze per 13 juli haar werkplek had leeggeruimd, de bedrijfsbankpas en haar sleutels had ingeleverd en afscheid had genomen van haar werknemers en zakelijke relaties. Daarnaast had de Hoge Raad in een eerder arrest geoordeeld dat voor het antwoord op de vraag of iemand bestuurder is, de inschrijving in het handelsregister geen beslissende rol speelt. Deze feiten en omstandigheden waren volgens de rechtbank doorslaggevend. De fiscus kon de voormalige bestuurder daardoor niet aansprakelijk stellen voor de periode na 13 juli. Ze bleef daardoor nog slechts aansprakelijk voor een bedrag van € 23.479.
Rechtbank Noord-Holland, 3 oktober 2013, ECLI (verkort): 11553