Schoolbesturen steeds vaker onder toezicht

3 april 2013 | Door redactie

Steeds meer schoolbesturen van instellingen voor basis- en middelbaar onderwijs komen onder financieel toezicht. Zeker 23 schoolbesturen kunnen het niet meer zelfstandig bolwerken en zijn onder verscherpt toezicht van de Onderwijsinspectie geplaatst.

De 23 schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor in totaal 64 scholen. Het gaat om 41 basisscholen, 19 middelbare scholen en 4 scholen voor speciaal onderwijs. Voor zeven basisscholen en één middelbare school geldt een extra scherp toezicht omdat het risico op een faillissement volgens de Onderwijsinspectie erg groot is. Met de onder toezichtstelling hoopt de inspectie sneller in te kunnen grijpen als de uitgaven van de onderwijsinstellingen te hoog oplopen. 

Inspectie gaat strenger toezien op onregelmatigheden

In het bericht ‘Financiën schoolbesturen onder de loep’ op Bestuur Rendement kon u eerder al lezen dat de Onderwijsinspectie heeft aangekondigd strenger toe te gaan zien op de financiën van scholen, met als doel om faillissementen als gevolg van zelfverrijking, belangenverstrengeling of financiële onregelmatigheden te voorkomen. Met het financieel toezicht wil de Onderwijsinspectie ouders en leerlingen een goede kwaliteit van het onderwijs blijven garanderen.