Schuldeisers beter beschermd bij turboliquidatie

Bij een turboliquidatie krijgen schuldeisers meer mogelijkheden om te beoordelen of zij zijn benadeeld en of zij stappen kunnen nemen tegen de geliquideerde organisatie. Dat schrijft minister Dekker van Rechtsbescherming in een brief aan de Tweede Kamer.

8 oktober 2019 | Door redactie

De turboliquidatie – een snelle ontbinding zonder vereffening – is in 1994 wettelijk ingevoerd om misbruik van inactieve rechtspersonen te voorkomen. Ter bescherming van schuldeisers die te maken krijgen met achtergebleven schulden, pleit minister Dekker nu voor een bredere bekendmaking en een verbetering van de toegankelijkheid van verantwoordingsinformatie. Door deze maatregelen krijgen schuldeisers een completer financieel beeld van de geliquideerde rechtspersoon. Voor schuldeisers ontstaat er meer transparantie en komt betere informatie beschikbaar.

Inzicht in veranderingen in bezittingen 

Het bestuur van een organisatie die ermee stopt vanwege een turboliquidatie, wordt in de toekomst verplicht om een slotbalans op te stellen en vast te leggen. Daar hoort ook een verklaring bij waarin wordt aangegeven waarom er geen vermogen staat op de balans. De desbetreffende organisatie moet daarnaast inzicht geven in de jaarrekeningen. Daarmee kunnen veranderingen in de bezittingen van de voorafgaande jaren beter worden gecontroleerd.

Ter inzage bij de Kamer van Koophandel 

Het bestuur van de geliquideerde organisatie moet ook zorgen voor een algemene bekendmaking van de turboliquidatie. In deze bekendmaking moet worden opgenomen dat de slotbalans met de jaarrekening van de organisatie ter inzage ligt bij de Kamer van Koophandel.

Verbetering en verbreding 

Door deze verbetering en verbreding van toegang tot actuele informatie wordt de positie van schuldeisers versterkt. Zij kunnen er vervolgens voor kiezen om:

  • verzet aan te tekenen tegen de turboliquidatie en bij de rechtbank een verzoek indienen voor heropening;
  • het ontbindingsbesluit aan te vechten; of
  • het bestuur van de ontbonden rechtspersoon aansprakelijk te stellen.

Bijlagen bij dit bericht