Tips om de cashflow op orde te houden

Cashflowproblematiek is vanwege alle beperkingen door corona voor het mkb een bekend probleem, ondanks alle steunmaatregelen van de overheid. Sommige organisaties kloppen aan bij de bank of zoeken externe financiering. Soms helpt uitstel van betaling die een bank met een organisatie overeenkomt. Maar uit onderzoek blijkt dat ook andere aanpassingen binnen organisaties kunnen helpen de crisis goed door te komen.

16 april 2021 | Door redactie

Steun vanuit de overheid kan helpen om organisaties overeind te houden. Ook het feit dat de betalingstermijnen (tool) van het grootbedrijf verkort zal worden van 60 naar 30 dagen, brengt de cashflow sneller op peil. Maar hiermee is nog niet alle cashflowproblematiek verholpen. Al tijdens de crisis kunnen organisaties stappen zetten om een dreigend faillissement af te wenden.  Natuurlijk is de zoektocht naar externe of alternatieve financiering een mogelijkheid. Daarnaast is factoring een manier om snel aan werkkapitaal te komen. Bij factoring draagt een organisatie facturen over aan een factoringmaatschappij. Ze krijgen in korte tijd geld van nog onbetaalde facturen en hoeven geen extra schulden aan te gaan. 

Een positieve cashflow komt ook vanuit de organisatie zelf

Naast toevoer van klinkende munten zijn er ook nog andere manieren om goed uit de crisis te komen en faillissement (tool) te vermijden. Zo geeft de Kamer van Koophandel enkele tips om een cashflowprobleem te ondervangen. Het is bijvoorbeeld verstandig een goede omzetinschatting te maken zodat organisaties later niet een teveel aan steun hoeven terug te betalen. Ook een goede kostprijs berekenen kan latere problemen voorkomen. Uit onderzoek in opdracht van Aion Bank blijkt dat organisaties in 2021 een digitale transformatie moeten doormaken. Klanten zullen nu, maar zeker ook in de toekomst verwachten dat de online mogelijkheden van organisaties op orde zijn. De overige aandachtspunten die uit dit onderzoek naar voren kwamen zijn: meer werken met een dashboard om de kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) voortdurend te monitoren, goed bijhouden welke offertes nog openstaan (debiteurenbeleid) én educatie. De financiële administratie van een organisatie behelst nu eenmaal meer dan het bijhouden van een huishoudboekje. Ook investeren wordt als tip genoemd: naast het nadenken over de korte termijn helpen investeringen om organisaties op de lange termijn op de been te houden. Gelukkig maakt zo’n 45% van het mkb nu alweer plannen om te investeren.