Tips over het omgaan met een curator bij faillissement

21 juni 2024 | Door redactie

Als een bv failliet gaat, wordt de controle direct en volledig aan de curator overgedragen. De bestuurders moeten dan in grote lijnen voldoen aan de eisen die de curator stelt. Juist in een situatie waar zij weinig in handen hebben, is het goed om te weten op welke manier zij wél kunnen bijdragen aan een betere uitkomst.

Tijdens de afwikkeling van het faillissement neemt de curator beslissingen over het personeel, en heeft de directeur-grootaandeelhouder (dga) geen andere keuze dan om mee te werken en alle relevante informatie te verstrekken. Als hij weigert voldoende mee te werken, heeft de curator de macht om  de dga in het ergste geval te laten opsluiten. Veel bevoegdheden dus, maar toch mag een curator niet alles.

Wat mag wel en niet?

De belangrijkste taak van een curator is om de belangen van de schuldeisers te waarborgen. Er wordt in eerste instantie vaak een vermogensoverzicht gemaakt van de bv, en onderzocht of er nog doorstartmogelijkheden zijn. Indien dit niet mogelijk is, verkoopt de curator de eigendommen van het bedrijf om schuldeisers te betalen. Zowel tijdens dit faillissementsproces, of als de dga zich voorbereidt op een faillissement (toolbox), doet de dga er goed aan om op de hoogte te zijn van de volgende punten:

  • Het uurtarief van de curator kan (afhankelijk van zijn ervaring) erg hoog zijn. Help de curator door zelf taken te volbrengen waar kan, op deze manier kunnen kosten en tijd bespaardwordt. Aan het tarief zelf valt weinig te veranderen, maar de dga kan wel de tijdsbesteding controleren. Houd de uren die de curator declareert in de gaten en trek bij twijfel aan de bel bij de rechter-commissaris.
  • Werk volledig mee en verstrek alle relevante informatie wanneer hier om gevraagd wordt. Wanneer een curator persoonlijke informatie tegenkomt zoals hoogstpersoonlijke e-mails of foto’s, mag hij deze niet gebruiken of delen. Zelfs wanneer de curator stuit op strafbare feiten in de administratie, mag hij dit alleen gebruiken als het relevant is voor het faillissement.  
  • Een bestuurder van een failliete bv kan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden door de curator. Hij moet dan via de advocaat met de dga communiceren. Hoewel hij direct informatie mag opvragen en vragen mag stellen over de administratie, moet hij enige juridische druk via de advocaat uitoefenen.

Meer informatie hierover is te vinden in het verdiepingsartikel ‘Wat mag een curator wel en niet bij een faillissement?’ (artikel).