Tweede schuldeiser essentieel voor bankroet

25 april 2017 | Door redactie

Om een organisatie failliet te laten verklaren, moet aangetoond zijn dat er meerdere schuldeisers zijn met openstaande rekeningen. De Hoge Raad heeft onlangs bevestigd dat deze zogeheten pluraliteit een harde eis is voor een faillietverklaring.

Dat een tweede vordering nodig is voor een faillissement (tools) is al jaren staande rechtspraak. De tweede vordering wordt ook wel een steunvordering genoemd. Onlangs bleek in een zaak voor de Hoge Raad al dat ook een vordering die alleen nog maar een 'concept' is al als steunvordering kan dienen.

Geld binnenhalen via faillissement

In dit geval troffen twee ondernemingen elkaar in de rechtszaal. Het ene bedrijf had nog ruim € 2 miljoen tegoed van het andere, zo had een rechter eerder bepaald. Maar die betaling kwam maar niet. Door het bedrijf failliet te laten verklaren, hoopte de onderneemster dat geld alsnog binnen te hengelen. Maar zij kreeg nul op het rekest van opeenvolgende rechters, omdat niet was aangetoond dat er meerdere schuldeisers (tool) waren.

Hoge Raad blijft bij ‘vaste rechtspraak’

Voor de Hoge Raad voerde de onderneemster aan dat voor een faillissementsaanvraag alleen de vraag beantwoord hoeft te worden of de onderneming in kwestie is gestopt met betalen. Maar het rechtscollege ziet geen reden om ‘van zijn vaste rechtspraak terug te komen’ dat het noodzakelijk is dat er meerdere schuldeisers zijn. Want het doel van een faillissement is om het geld dat er nog is te verdelen over de verschillende schuldeisers. Als er maar één crediteur is, gaat dat dus niet op. De Hoge Raad zag dan ook geen reden om de onderneming failliet te verklaren.
Hoge Raad, 24 maart 2017, ECLI (verkort): 488