Versoepelingen in terugbetalingstermijn hard nodig

4 oktober 2022 | Door redactie

Vanaf oktober moeten ondernemers beginnen met het aflossen van uitgestelde belastingen door de coronapandemie. Ruim een derde (37%) van het mkb maakt zich zorgen over de betaalbaarheid hiervan. Dat is de conclusie van financieringsplatform October op basis van onderzoek onder zeshonderd ondernemers.

Op 1 oktober 2022 begon de aflossingsperiode van het steunpakket (artikel) dat in het leven was geroepen door de coronapandemie. Van dit pakket aan maatregelen hebben ongeveer 400.000 ondernemers gebruikgemaakt. In april 2022 werd het steunpakket beëindigd. In totaal moeten 270.000 ondernemers hier nog geld van terugbetalen. Daar krijgen zij vijf jaar de tijd voor.

Helft maakte gebruik van noodsteun

Uit het onderzoek van October komt naar voren dat 51% van de ondernemers aangeeft op enig moment gebruik te hebben gemaakt van noodsteun, waarvan 13% gedurende alle termijnen. Bij 30% van de ondernemers is de lopende (belasting)schuld gelijk aan 10 tot 25% van de omzet. Eén derde (34%) van de ondernemers heeft aangegeven nog niet te zijn begonnen met het aflossen van de schulden. Uit het onderzoek blijkt dat 42% van mkb’ers failliet zou worden verklaard als er geen versoepelingen worden doorgevoerd.

Betaalpauze verruimd

Toen het onderzoek werd gehouden hadden ondernemers alleen de mogelijkheid om eenmalig een betaalpauze van drie maanden aan te vragen of om hun maandbedrag per kwartaal te betalen. Volgens het onderzoek bood dit niet genoeg ademruimte voor ondernemingen en is er behoefte aan een flexibele opstelling van de rijksoverheid. Inmiddels is bekend geworden dat de betaalpauzemogelijkheid voor ondernemers met aflossingsproblemen van coronabelastingschulden door de staatssecretaris van Financiën is verruimd van drie naar maximaal zes maanden. Door versoepelingen in de terugbetaling van de belastingschulden zal er direct ruimte in de liquiditeit ontstaan bij ondernemingen die dit hard nodig hebben.