Vragen over: beslaglegging privé en zakelijk vermogen

Bij een faillissement wordt beslag gelegd op het zakelijk vermogen van een organisatie om zo schulden te kunnen afbetalen. In sommige gevallen wordt niet alleen beslag gelegd op het zakelijk maar ook op het privévermogen. Wanneer kan iemand ook privé aansprakelijk worden gesteld?

22 december 2020 | Door redactie

Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid is een ondernemer bij een faillissement ook met privévermogen aansprakelijk. Is er sprake van een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid en is er te weinig bedrijfsvermogen om schulden af te betalen, dan wordt de rest van de schulden betaald met het eigen vermogen van de ondernemer. Er kan onder andere beslag worden gelegd op de auto, de inboedel, het koophuis of spaargeld. Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn onder andere: de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (vof), de commanditaire vennootschap (cv) en de maatschap.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid
Bij een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid is iemand meestal niet met privévermogen aansprakelijk. Het bedrijfs- en privévermogen zijn in dat geval gescheiden. De volgende rechtsvormen zijn rechtspersonen met rechtspersoonlijkheid: de besloten vennootschap (bv), de naamloze vennootschap (nv), de vereniging, de coöperatie en de stichting. Er kan bij deze rechtsvormen alleen een beroep worden gedaan op het vermogen van de onderneming.

Toch privé aansprakelijk
Het kan in de praktijk voorkomen dat een bestuurder van een rechtspersoon toch privé aansprakelijk wordt gesteld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij onbehoorlijk bestuur. Van onbehoorlijk bestuur kan volgens Ondernemersplein sprake zijn bij:

  • het plegen van fraude;
  • het nemen van onnodig grote financiële risico’s;
  • het nemen van beslissingen met grote financiële gevolgen, zonder deze te hebben voorbereid;
  • het niet op tijd betalen van belastingen of sociale premies zonder dit op tijd te melden bij de Belastingdienst.

Een ondernemer kan ook privé aansprakelijk worden gesteld als hij een overeenkomst niet alleen tekent als bestuurder, maar ook als privépersoon. Bijvoorbeeld als hij geld leent voor zijn onderneming en mee tekent als privépersoon.