Vragen over: het openbaar faillissementsverslag

Als een faillissement is uitgesproken, is vooral de curator nog aan zet. Want ook na deze uitspraak valt er nog het een en ander te regelen. Zo is de curator verplicht om om de drie maanden, voor zover de rechter-commissaris geen andere termijn heeft gesteld, een openbaar faillissementsverslag te maken. Wat staat daar in?

20 november 2020 | Door redactie

Een faillissementsverslag staat boordevol informatie en is voor iedereen te raadplegen, ook voor concurrenten én de bestuurder van de failliete organisatie. Zo weet iedereen wat er zich allemaal afspeelt tijdens de behandeling van het faillissement. Deze verslagen zijn te vinden op www.rechtspraak.nl en in sommige gevallen op de website van de curator. Ook zijn ze opvraagbaar bij de rechtbank. Het lijkt een eng idee dat alles open en bloot te volgen is, maar er zitten ook voordelen aan deze openbaarheid.

Faillissementsverslag maakt deugdelijke administratie zichtbaar

Misschien heeft de curator wel geconstateerd dat een organisatie aan de boekhoudplicht heeft voldaan. Als dat zichtbaar is, kan de bestuurder van de failliete organisatie al een beetje opgelucht ademhalen. Het betekent dat de organisatie zich keurig aan de wettelijke verplichting van het voeren van een deugdelijke administratie heeft gehouden. Daarnaast staan er financiële gegevens in het faillissementsverslag: verliescijfers, activa, de debiteuren- en crediteurenportefeuille, vorderingen van de bank, maar ook de hoeveelheid personeel in dienst en mogelijkheden tot een eventuele doorstart staan in het faillissementsverslag.

Faillissementsverslag maakt onbehoorlijk handelen zichtbaar

Ook de minder zonnige kanten komen in een faillissementsverslag. Als een organisatie niet heeft voldaan aan de genoemde boekhoudplicht is ‘onbehoorlijk bestuur’ het etiket dat openbaar aan het faillissement kleeft. Wie zich niet aan de boekhoudplicht houdt, kan aansprakelijk gesteld worden voor het tekort aan geld in de boedel en dus voor het hele faillissementstekort. Iedere bestuurder is ten opzichte van de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door compensatie van de overige baten kunnen worden voldaan. Daarnaast komt in het faillissementsverslag ook te staan of er sprake is geweest van paulianeus handelen: de curator onderzoekt de periode voorafgaand aan het faillissement. Als de schuldenaar weet dat een faillissement niet meer af te wenden is, kunnen er transacties plaatsvinden waarbij schuldeisers benadeeld worden. Denk aan de verkoop van een auto voor een te lage prijs, of het kwijtschelden van openstaande facturen. Ook paulianeus handelen is terug te lezen in het faillissementsverslag.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!