Werkgevers: doorstart moet aantrekkelijk zijn in nieuwe wet

27 juni 2017 | Door redactie

Ondernemers moeten ook in de toekomst tegen aantrekkelijke voorwaarden een doorstart kunnen maken. Die voorzet doen werkgeversorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW, nu het Europese Hof van Justitie een streep heeft gezet door het zogeheten pre-pack waarbij werknemers al hun rechten verliezen.

Bij een pre-pack benoemt de rechtbank in alle stilte een bewindvoerder bij een organisatie die dicht tegen een faillissement aan zit. In deze constructie gaat de organisatie failliet en is er binnen een paar uur een doorstart. Het idee is dat er op die manier minder kapitaal vernietigd wordt en werk behouden blijft. Want bij het woord ‘surséance’ (tool) gaan bij leveranciers alle alarmbellen af en komt een organisatie al snel in een neerwaartse spiraal.

Vakbeweging vermoedt misbruik van pre-pack

Niettemin heeft de vakbeweging de indruk dat er ook misbruik gemaakt wordt van het pre-pack. En een faillissement waarbij werknemers al hun rechten verliezen strookt niet met de Europese regels, bepaalde het Europese Hof van Justitie onlangs.
Maar volgens de werkgeversorganisaties mag die uitspraak er bij het wettelijk verankeren van het instrument niet toe leiden dat doorstarts nog moeizamer van de grond komen. Misbruik van de regeling moet worden tegengegaan, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW. Maar regelgeving die zoveel eisen opwerpt voor een doorstart dat ‘de risico’s te groot worden voor een eventuele overnamekandidaat’ werkt alleen maar averechts, menen zij.

Ondernemingsraad heeft adviesrecht bij doorstart

Naast veel overleg met mogelijke kopers en schuldeisers, hebben grotere organisaties bij een doorstart ook rekening te houden met de ondernemingsraad (OR). Onlangs heeft de Hoge Raad namelijk besloten dat de OR adviesrecht heeft bij een doorstart. In die zaak was ook sprake van een supersnelle doorstart. Alleen had de curator de OR pas verteld over de doorstart toen de koopovereenkomst al getekend was. Dat was te laat, oordeelde de Hoge Raad.

In het augustusnummer gaat BV Rendement uitgebreid in op het pre-pack en wat nu het beste advies is voor ondernemers. Nog geen abonnement? Vraag dan nu een proefabonnement aan!